RACHANIE Dożynki gminne [FOTO]

Przedstawiamy szeroką fotorelację z dożynek gminnych, które odbyły się 27 sierpnia w Rachaniach.

Dzięki inicjatywie wójta gminy Rachanie – Romana Miedziaka i proboszcza parafii Rachanie ks. Krzysztofa Kłosa w niedzielę 27 sierpnia 2017 roku w Rachaniach odbyły się Dożynki Gminno- Parafialne. Jedna z największych uroczystości gminnych zjednoczyła mieszkańców Rachań, którzy wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy i GOK-u w Rachaniach pracowali, przygotowując dożynkowe uroczystości. Wszystkie dekoracje, które przed swoimi domami przygotowali mieszkańcy Rachań, zachwycały pomysłowością, humorem i starannością. Pięknie udekorowano plac dożynkowy. Dożynki rozpoczęto dziękczynną mszą Św. w intencji rolników, odprawioną przez proboszcza ks. Krzysztofa Kłosa, wikarego ks. Tomasza Rybińskiego – kapłanów parafii Rachanie.
Homilię wygłosił proboszcz parafii Wożuczyn ks. Bogdan Jaworowski. Po zakończonej mszy św. barwny korowód przemaszerował ulicami Rachań na plac dożynkowy prowadzony przez Starostów Dożynek. W korowodzie uczestniczyły: poczty sztandarowe, władze gminy, zaproszeni goście, delegacje z poszczególnych miejscowości, które niosły piękne wieńce dożynkowe i wypieki z mąki z tegorocznych zbiorów. Korowód ubarwiły także zespoły ludowe z terenu gminy.
Po przybyciu na plac dożynkowy Starostowie Dożynek – Joanna Piwko z Rachań i Krzysztof Tychlowiec z Grodysławic przekazali na ręce gospodarza Wójta Gminy Rachanie Romana Miedziaka dorodny bochen chleba . Zgodnie ze staropolskim obyczajem nastąpił ceremoniał dzielenia chlebem i wypiekami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy: z Pawłówki, Rachań, Siemierza, Siemnic, Michalowa, Grodysławic, Źwiartówka, Wożuczyna Cukrowni i Werechań.
W przemówieniu okolicznościowym Wójt Gminy powitał zaproszonych gości, Starostów, delegacje poszczególnych sołectw i delegacje z wieńcami, poczty sztandarowe, zespoły śpiewacze, mieszkańców gminy. W dalszej części uroczystości głos zabierali: Radna Powiatu Tomaszowskiego Teresa Semczyszyn, która wystąpiła w imieniu Wojewody Lubelskiego, członek Zarządu Rady Powiatu Tadeusz Stanibuła – zabrał głos w imieniu Starosty Tomaszowskiego. Posła Piotra Olszówkę reprezentowała Anna Romanowicz- Łagowska. Następnie wystąpił poseł Ryszard Stanibuła. Odczytano listy gratulacyjne od Posła Sławomira Zawiślaka, Senatora Jerzego Chróścikowskiego, Wójta Gminy Tomaszów Lubelski i Bełżca. Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się część artystyczna, w której wystąpili: uczniowie SP w Rachaniach, Gminna Orkiestra Dęta, lokalne zespoły ludowe z terenu gminy: „Nadzieja” z Rachań, „Grodysławiczanki” z Grodysławic, „Podolanie” z Pawłówki, „Legenda” z Wożuczyna, „Jawor” z Michalowa, „Płomyk” z Wożuczyna Cukrowni.
Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja powołana przez organizatorów przyznała I miejsce – sołectwu Rachanie, II- Michalów, III- Siemnice. Pozostałe wieńce z Pawłówki, Siemierza, Grodysławic, Źwiartówka, Wożuczyna i Werechań zostały wyróżnione. Wszyscy otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy nagrody pieniężne stosownie do zajmowanych miejsc. Dożynkom towarzyszyła wystawa twórczości ludowej twórców z terenu gminy, przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rachaniach. Blok zabaw tematycznie związanych z tradycjami dożynkowymi prowadziła Pani Joanna Piłat z Siemnic, a Klub Młodych Animatorów zadbał o dobrą zabawę dla najmłodszych. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu mieszkańców Rachań impreza dożynkowa była udana i ciekawa.

mat. GOK Rachanie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.