RACHANIE Gorący posiłek dla seniora

AKCJA PRZECIWDZIAŁANIU COVID- 19, KTÓRA POTRWA DO KOŃCA LISTOPADA.

            W związku z lawinowym rozprzestrzenianiem się wirusa w ostatnim okresie Wójt Gminy Rachanie podjął decyzję o pomocy dla osób 65+ , które mieszkają samotnie lub są osobami niesamodzielnymi i wymagającymi opieki.

            W akcję zostali zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej z Rachań oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Michalowie jak również wolontariusze.

Pomocą objęto ponad 120 mieszkańców Naszej Gminy w wieku od 65 lat, którzy spełniają kryteria programu „Gorący posiłek dla Seniora”. Pierwsze posiłki zostały dostarczone już 13 listopada i wierzymy, że w wymierny sposób przyczynią się do zmniejszenia wyjść seniorów z domu co z kolei wpłynie na zmniejszenie możliwości ich zarażenia wirusem np. w sklepie.

Stołówka szkolna w Rachaniach przygotowuje posiłki dla miejscowości: Rachanie, Werechanie, Zwiartówek, Wożuczyn, Siemierz, Kozia Wola, Pawłówka a  dostarczenie posiłku odbywa się poprzez pracowników szkoły oraz jednostki organizacyjne Gminy Rachanie i wolontariuszy.

Stołówka w Michalowie obejmuje zasięgiem  seniorów z Siemnic, Michalowa i Wożuczyna Cukrowni a także prowadzi ich dystrybucję do miejsca zamieszkania seniora.

Dziękujemy również Sołtysom poszczególnych miejscowości, którzy pomogli w dotarciu do seniorów i zgłaszanie tych osób do GOPS w Rachaniach.

Za wszelką okazaną pomoc i wsparcie w realizacji zadania serdecznie Państwu dziękujemy!!!!!

A oto kilka fotografii jak to wszystko przebiega.

Sztab Zarządzania Kryzysowego Gminy Racha

mat. nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.