Susiec

SUSIEC Obiecuję i przyrzekam…

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Jako stowarzyszenie patriotyczne pamiętamy o naszej historii, pielęgnujemy polskie tradycje. Dbamy o narodowy dorobek i szanujemy go. Umożliwiamy młodym ludziom aktywne poszukiwanie własnych dróg do patriotyzmu. W czasie przynależności zucha i harcerza do drużyny odbywa się proces wychowawczy, w którym kształtuje się młody charakter. Buduje się hierarchię celów i wartości, które pozwolą świadomie wybrać dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych, za swoje decyzje. Idee i wartości zapisane w Prawie Zucha, oraz w Prawie Harcerskim a następnie potwierdzone obietnicą/przyrzeczeniem, obejmują najważniejsze kierunki aktywności dziecka, przedmioty dążeń i źródła głębokiej radości i satysfakcji. Zuch i harcerz może im służyć, bronić ich, dawać świadectwo swoim postępowaniem. Obietnica Zuchowa to pierwszy próg, który dziecko pokonuje, aby zostać zuchem a przyrzeczenie harcerskie jest kolejnym progiem, który pokonuje harcerz, by piąć się dalej, nawet po stopień instruktorski. Nad takimi wartościami skupili się na zbiórce drużyny w listopadową niedzielę harcerze susieckiej „dziesiątki”. Zbiórka ta, miała uroczysty charakter, niepowtarzalny klimat, ale również była podsumowaniem dotychczasowej wspólnej pracy i zabawy. Była zdecydowanie inna od poprzednich. O tej odmienności świadczyła obecność najmłodszej grupy wiekowej w ZHP, czyli zuchów, o których powiększyła się drużyna. Uroczystość składała się z trzech części. Pierwsza z nich to próby, w których każde dziecko miało szansę pokazania innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługuje na miano zucha i harcerza. Druga część to obrzęd złożenia Obietnicy i Przyrzeczenia Harcerskiego. Była to bardzo podniosła chwila o znaczeniu wychowawczym. Wypowiadanie jej w sposób uroczysty pogłębiło wolę dziecka w doskonaleniu się, wywołało pragnienie, bycia dobrym zuchem i harcerzem. Wyjątkowość tej chwili podkreśliła obecność nowych zaszczytnych gości, z którymi drużyna rozpoczęła współpracę, a reprezentujący Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański z siedzibą w Horyńcu Zdroju na czele z prezesem ppłk Wiesławem Wojtowiczem oraz jego członkami: Stanisławem Wasylowskim, Romanem Zegarlickim, Bronisławem Kazikiem, Zbigniewem Serkisem. Stowarzyszenie reprezentuje również telewizję internetową Horyniec.Info, gdzie umieszcono już kilka informacj z działalności susieckiej drużyny: (HTTP://HORYNIEC.INFO/11217/SPADKOBIERCY-KOMBATANTOW-W-SUSCU-U-HARCERZY/)


Harcerską uroczystość uświetnili również: wójt Zbigniew Naklicki, sekretarz UG Tadeusz Suski, dyrektor GOK w Suścu Joanna Kowalczuk, oraz członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gminne Susiec i Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Koło Gminne Susiec: por.Władysław Fidler: Apolonia Łaba i Bronisława Drążek, sołtys wsi Oseredek Tomasz Soluch, nasi sympatycy: Maria Kostek, Tadeusz Wróblewski, Kowalikowie. Po raz pierwszy pojawił się u nas również Tomaszowski Klub Miłośników Historii, którego reprezentowali Andrzej i Dorota Burda. Sala harcówki wypełniona była po brzegi, dlatego niektórym zuszkom udzieliła się trema. Rotę obietnicy/przyrzeczenia przyjmował pwd.Emil Burda (instruktor ds.programu Hufca ZHP Tomaszów Lub), krzyże wręczał Wójt, a pamiątkową kartę złożenia obietnicy, bądź przyrzeczenia sekretarz Tadeusz Suski. Prezent ten sprawił obdarowanym dużo emocji i satysfakcji. Trzecia część uroczystości to moment aprobaty przez dorosłych, tych, których dzieci najbardziej kochają i szanują, tych, którym ich umiejętności przynoszą radość, a więc spotkanie z bliskimi.
Obietnica Zuchowa i Przyrzeczenie Harcerskie to zbiórka, która była podsumowaniem dotychczasowej pracy i zabawy zuchów i harcerzy. Po jej złożeniu zuchy i harcerze stały się pełnoprawnymi członkami ZHP, weszły do harcerskiej rodziny. Przygotowanie uroczystości wymagało od nas dużego nakładu pracy, pomysłowości, współpracy z rodzicami i władzami samorządowymi. Trud ten jednak się opłacił. Zuchy i harcerze wspaniale się bawili i na pewno będą tę zbiórkę pamiętać do końca życia. Tym bardziej, że była ona pierwszą ważną uroczystością w harcerskim życiu naszych najmłodszych harcerzy, czyli zuchów. Każdy zuch i harcerz został obdarowany przez wójta Zbigniewa Naklickiego również cukierkowym prezentem. Wszystkim składamy jeszcze raz gorące słowa podziękowania, również dużej rzeszy rodziców, dzięki którym mogliśmy tak wspaniale i wyjątkowo przeżyć ten niepowtarzalny dzień. Szczerze dziękujemy za wsparcie naszych działań wójtowi naszej gminy Zbigniewowi Naklickiemu, sekretarzowi UG Tadeuszowi Suskiemu oraz dyrektorowi ZSP w Suścu Januszowi Kiecanie. Dziękujemy!
Czuwaj! (-) phm.Anna Rojek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *