Susiec

SUSIEC Żołnierzom Wyklętym

„Są w witrynach pamięci miejsca, które pulsują światłem zmiennym i barwami ziemi… Małe fragmenty prawdy w ołów krzywdy okute nieobecne w publicznej przestrzeni…” (K.M.B Leonowicz – Babiak).
Żołnierze Wyklęci tworzyli ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, wprost (organizacyjnie i personalnie) kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. Data ich kaźni – 1 marca1951 r. – symbolicznie zamyka dzieje konspiracji niepodległościowej, zapoczątkowanej 27 września 1939 r. w przededniu kapitulacji oblężonej przez Niemców Warszawy, kiedy to grupa oficerów WP z gen. Michałem Tokarzewskim-Karaszewiczem zawiązała Służbę Zwycięstwu Polski (później przekształcaną kolejno w Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową, zaś w 1945 r. w Delegaturę Sił Zbrojnych, na bazie której utworzono we wrześniu tego roku WiN). Spośród organizatorów SZP dwóch współorganizowało i kierowało Zrzeszeniem WiN: prezesem IZG WiN był płk Jan Rzepecki, rozpracowany i aresztowany przez NKWD i UB w listopadzie 1945 r., zaś prezesem II ZG WiN – płk Franciszek Niepokólczycki, aresztowany przez komunistyczną bezpiekę w październiku 1946 r. Nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piętnem „reakcyjnego bandyty”. Tylko garstka z Nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania w szeregach SZP, ZWZ, AK, DSZ, ROAK, NZW, NSZ, SN, i WiN z oboma okupantami… a tych trzeba przynajmniej przypomnieć! I w tym celu 12 marca sympatycy susieckich harcerzy uczestniczyli w patriotycznej wieczornicy „Nie dajmy zginąć poległym”, którą drużyna przygotowała. Bohaterami tego szczególnego dnia byli zasłużeni kombatanci: ppłk Bronisław Malec – prezes Gminnego Koła AK Susiec, wraz z por.Władysławem Fidlerem, Edward Trześniowski – prezes Gminnego Koła ZKRP i BWP oraz członkowie koła: Mieczysław i Kazimiera Zatorscy, Zofia i Tadeusz Mułowie, Marianna Krzaczek, Bronisława Drążek i Apolonia Łaba. Przedsięwzięcie młodzieży wspierali też stali sympatycy: Grażyna Biela, Joanna Kowalczuk, Maria Kostek, Tadeusz Wróblewski oraz Tadeusz i Leokadia Kowalikowie. Tym razem wieczornica odbywała się w gronie kombatantów, którym harcerze winni nieść służbę, gdyż jest to priorytetowe zadanie ZHP a jednocześnie była podsumowaniem działań drużyny z projektu 46.Ogólnopolskiego Rajdu Arsenał. Doświadczeni przez wojnę kombatanci udzielili wspaniałej lekcji historii, dzieląc się swoimi doświadczeniami z czasów wojny oraz po niej. W ciekawy sposób, choć nie było to dla nich łatwe, przywołali swoje wspomnienia i doświadczenia, szczególne wzruszenia wzbudziły w nas wypowiedzi ppłk Bronisława Malca. Dopełnieniem tych osnutych bólem i trwogą wspomnień była gawęda w wykonaniu susieckich harcerzy, przeplatana patriotycznymi piosenkami oraz wierszami, a wśród nich zaprezentowano wiersze autorstwa córki „Burty” Krystyny Marii Barbary Leonowicz-Babiak. Uzupełnieniem naszych rozważań o Żołnierzach Wyklętych były rozstawione w sali projekty biograficzne żołnierzy antykomunistycznego podziemia, które wśród obecnych wzbudziły duże zainteresowanie, szczególnie o tych, którzy działali na naszym terenie, np.Jan Leonowicz „Burta” o którym staramy się nie zapomnieć, gromadząc o Nim informacje w postaci wywiadów oraz organizując wieczornice, poświęcone pamięci właśnie takim osobom, gdyż mamy tę świadomość, że czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność Żołnierzy Wyklętych w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej, funkcjonują w naszej społecznej świadomości w niewielkim stopniu, często w sposób zafałszowany. O Żołnierzach Wyklętych mówi się ostatnio bardzo dużo. Można nawet odnieść wrażenie, że stali się oni elementem walki politycznej, a szkoda.
Wieczornica zakończyła się słodkim poczęstunkiem, podczas którego nastąpiły spontaniczne rozmowy. Serdecznie dziękujemy kombatantom, którzy chcieli spotkać się z nami tego sobotniego popołudnia i wzbogacić naszą wiedzę o kolejne Ich doświadczenia.
[print_gllr id=4171]
Czuwaj! phm. Anna Rojek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *