TOMASZÓW Akcja edukacyjna „Bezpieczne grzybobranie”

W piątek 29 września 2017 roku na tomaszowskim Rynku odbędzie się wystawa grzybów świeżych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką rozpoznawania gatunków jadalnych.

Szczegóły na plakacie.

Bezpieczne grzybobranie
Sezon na grzyby rozpoczęty. W lasach już zaroiło się od borowików, kurek, rydzy, podgrzybków. Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na walory smakowe i zapachowe. Pobyt w lesie jest także bardzo dobrą formą aktywnego wypoczynku. W naszych lasach rośnie jednak wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Wśród nich występują trujące, jadalne i niejadalne. Szczególnie niebezpieczne są grzyby trujące, które mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych. Aby uniknąć tak poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim przedstawia zasady, których należy przestrzegać w celu uniknięcia zatrucia grzybami:
1. Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów);
2. Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;
3.Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ
w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;
4. Grzyby należy zbierać w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów. Nie przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo;
5. Nie należy zbierać grzybów w okolicach zgromadzania odpadów tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również w przydrożnych rowach. Grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, w większym stopniu niż inne organizmy;
6. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu;
7. Grzyby są potrawą ciężkostrawną i dlatego nie wolno podawać ich małym dzieciom
i ludziom w podeszłym wieku.
W przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki, skurczy mięśni, podwyższonej temperatury po spożyciu grzybów, należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym i innymi grzybami śmiertelnie trującymi występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim
Zasady wprowadzania grzybów świeżych do obrotu handlowego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. Dz.U. nr 115, poz.672 w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy określa wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby obejmuje 44 gatunki – załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.
Punkty skupu grzybów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie targowisk są zobowiązani zatrudniać osoby posiadające uprawnienia klasyfikatora grzybów.
Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem:
– Uzyskania atestu klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy,
– Umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
Wydając atest na grzyby, dokonuje się m. in. oceny zgodności gatunkowej grzybów oraz cech organoleptycznych. Atest obejmuje badaną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temperaturze do 10 stopni.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.