TOMASZÓW Apoloniusz Tajner na sesji Rady Miasta

27 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się 36. sesja 7. kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Miasta Pana Mirosława Fusa głos zabrał Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, witając na sesji Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera, który przyjechał na zaproszenie Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Tomaszowie Lubelskim. Burmistrz Miasta podziękował za wieloletnie wsparcie tomaszowskiego środowiska narciarskiego oraz wyraził nadzieję na kolejne owocne działania w tym zakresie.

Następnie głos zabrał Prezes PZN Apoloniusz Tajner, który docenił starania tomaszowskich trenerów i zawodników, wyróżniając Waldemara Kołcuna w zakresie rozwoju narciarstwa biegowego w Tomaszowie Lubelskim. Podkreślił, że staraniem pasjonatów sportu, w takich małych ośrodkach, związanych ze sportem zimowym, Tomaszów Lubelski znalazł się w ekstraklasie narciarstwa biegowego w Polsce. Podkreślił, że klub MULKS „Tomaszów Lubelski” od lat przoduje w klasyfikacji generalnej Biegu na Igrzyska, a czołowa zawodniczka klubu Monika Skinder znalazła się w szerokiej kadrze na najbliższe zimowe igrzyska olimpijskie.

Zwieńczeniem wizyty było podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy w zakresie poprawy infrastruktury i szkolenie pomiędzy Burmistrzem Miasta Wojciechem Żukowskim oraz Prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniuszem Tajnerem.

W kolejnej części Apoloniusz Tajner wręczył Honorowe Odznaczenia Polskiego Związku Narciarskiego: Wojciechowi Żukowskiemu – Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski, Janowi Kowalczykowi – Staroście Tomaszowskiemu (odebrał Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło), Leszkowi Dmitrocy – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tomaszów oraz Waldemarowi Kołcunowi – Prezesowi LOZN w Tomaszowie Lubelskim. Odznaki PZN za wspieranie narciarstwa biegowego z rąk Prezesa otrzymali: Grzegorz Leńczuk, Lesław Kapka, Paweł Żółkiewski, Adam Gwizdała, Andrzej Dmitroca, Renata Miziuk, Wiesław Drążęk, Piotr Cisło, Henryk Ostrykiewicz.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami, Burmistrz poinformował, m.in. o: trwających w mieście inwestycjach, pracach porządkowych Miejskiego Zarządu Dróg oraz miejskich imprezach okolicznościowych.

Radni pozytywnie rozpatrzyli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2016/2017.

W kolejnej części sesji Radni przyjęli uchwały w sprawie:

  1. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok;
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne do placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim;
  4. Zmiany uchwały nr XXVII/264/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  5. Zmiany uchwały nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim;
  7. Likwidacji jednostki organizacyjnej Miasta Tomaszów Lubelski pod nazwą Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim;
  8. Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Tomaszów Lubelski (Rzeczpospolita Polska) a miastem Fastów (Ukraina);
  9. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na odpłatne użytkowanie nieruchomości, na której wykonana jest sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej (przedłużenie do ul. Polnej) na okres do trzech lat.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

mat. UM w TL/fot. MagMa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.