TOMASZÓW Burmistrz i radni już po ślubowaniu

19 listopada 2018 odbyła się I sesja ósmej kadencji Rady Miasta.Ślubowanie złożył Wojciech Żukowski – burmistrz miasta a także radni rady miasta.

Na ślubowaniu nieobecny był Ryszard Koprowski.

Skład Rady Miasta:

Buczek Wiesław Jan, Książek Ryszard, Lisikiewicz Jan, Fus Mirosław Zbigniew, Bednarz Andrzej, Kuczyński Zbigniew Krzysztof, Mazur Józef, Koprowski Ryszard Marian (niezaprzysiężony), Stefanik Halina, Karpul Sebastian Fabian, Pikuła Monika Ewa, Kłoczkowska Romana, Gromek Andrzej Janusz, Witt Dariusz, Szczepaniuk Ryszard.

Mirosław Fus – przewodniczący RM

Monika Pikuła – wiceprzewodnicząca

Wiesław Buczek – wiceprzewodniczący

Przewodniczącymi komisji zostali: Romana Kłoczkowska (rewizyjnej), Sebastian Karpul (skarg, wniosków i petycji), Zbigniew Kuczyński (budżetu, finansów, rozwoju i promocji) oraz Ryszard Szczepaniuk (samorządu, porządku publicznego, oświaty, kultury sportu i spraw społecznych).

mat. TPI

materiał video z sesji:

 

Wojciech Żukowski i Tomasz Zieliński
Radni Rady miasta, kadencja 2018-2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.