TOMASZÓW EFS na żłobek i przedszkole

Od września 2018 roku Fundacja „Wiedza, Edukacja, Rozwój” zapewni bezpłatną opiekę dla dzieci w żłobku i przedszkolu. Działanie dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Piotr Wójtowicz prezes Fundacji 22 grudnia 2017 r. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie umowy na dofinansowanie projektów: „Nasz maluszek” (nr naboru RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/17) oraz „Nasze małe przedszkole” (nr naboru RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17).
W ramach projektu „Nasz maluszek” utworzonych zostanie 14 miejsc opieki na dziećmi w żłobku. Natomiast w ramach projektu „Nasze małe przedszkole” zaplanowanych zostało 10 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Oferta wsparcia w postaci stworzenia opieki żłobkowej, skierowana jest do kobiet zamieszkujących powiat tomaszowski, bezrobotnych lub biernych zawodowo, które przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i planujących podjąć pracę. Projekt „Nasz maluszek” realizowany jest w ramach Działania 9.4 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” RPO WL, zatem jego realizacja ma sprzyjać zwiększeniu szans kobiet na podjęcie aktywności zawodowej.
Bezpłatne miejsca w przedszkolu przygotowane zostaną dla dzieci w wieku 3-4 lat, które zamieszkują powiat tomaszowski. 
W ramach oferty edukacyjnej przedszkola, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe: sensoplastyka, grafomotoryka i zajęcia taneczne. Projekt „Nasze małe przedszkole” realizowany będzie w ramach Działania 12.01 RPO WL „Edukacja przedszkolna”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, zamieszkujących województwo lubelskie poprzez stworzenie oferty edukacyjnej w mieście Tomaszów Lubelski.
Rekrutacja do żłobka i przedszkola rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca 2018 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjęcie dzieci do obu placówek regulować będzie ,,Regulamin rekrutacji”.
Pierwszeństwo przyjęcia będą miały m. in.: dzieci rodziców bezrobotnych, dzieci z rodzin wielodzietnych, z najniższym dochodem na członka rodziny oraz dzieci matek samotnie wychowujących dzieci.
Szczegóły rekrutacji zostaną udostępnione do publicznej wiadomości na przełomie czerwca i lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje o projektach pod nr telefonu 515 200 741.

fot. UMWL/Adam Piejko

mat.nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.