Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Jest praca! Poszukiwany dyrektor CEK

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Centrum Edukacyjno – Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim
Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
wykształcenie wyższe magisterskie,
min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie pracy przy realizacji projektów unijnych (krajowych, regionalnych, międzynarodowych),
biegła znajomość j. angielskiego,
wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na okres 2014-2020,
wiedza i doświadczenie w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym, administracją samorządową oraz sektorem przedsiębiorczym,
umiejętność zarządzania i organizacji pracy własnej i zespołu,
umiejętność podejmowania decyzji,
biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność skutecznej komunikacji,
dokładność i sumienność,
dyspozycyjność,
inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
umiejętność pozyskiwania i obsługi klientów oraz dobrej komunikacji,
Dodatkowym atutem będą:
znajomość dodatkowych języków m.in. ukraiński, rosyjski,
doświadczenie w zakresie kierowania projektami unijnymi (min. 3 projekty o łącznej wartości przekraczającej 1 mln zł),
doświadczenie w organizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym,
doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim.
Zakres wykonywanych zadań: zarządzanie całokształtem działalności Centrum Edukacyjno-Kongresowego, a w szczególności:
analiza możliwości rozwoju CEK w zakresie naukowo – dydaktycznym oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań,
pozyskiwanie i obsługa klientów w zakresie realizowanych zadań,
zarządzanie finansami oraz obiektem Centrum,
nadzór nad majątkiem CEK,
zatwierdzanie planów pracy podległych pracowników i prowadzenie ewidencji czasu pracy, opracowywanie sprawozdań z działalności CEK,
nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu przepisów BHP i ppoż.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
autorska strategia funkcjonowania Centrum Edukacyjno-Kongresowego, zawierająca:
a) koncepcję programową, organizacyjną i finansową dotyczącą zarządzania CEK;
b) współpracę z jednostkami samorządowymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi;
c) precyzyjnie określony plan pozyskiwania środków na działalność Centrum, z uwzględnieniem funduszy UE,
d) możliwość współpracy transgranicznej z Ukrainą.
cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
kwestionariusz personalny kandydata,
oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.
Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych (Gmach Główny, pok. 140; tel. 81 445 40 70) lub przesłać na adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
do dnia 6 listopada 2015 r.
ogłoszenie zamieszczone na bip.kul.lublin.pl/ grafika trenddesign.co.uk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *