TOMASZÓW Kolejna sesja Rady Miasta za nami

W piątek 25 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXVI sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosław Fus powitał na sesji przedstawicieli  Zespołu Folklorystycznego „Roztocze” z Tomaszowa Lubelskiego wraz z Panią Stanisławą Kowalską – kierownikiem zespołu. Wizyta członków zespołu spowodowana była udziałem Zespołu w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Meksyku. Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski i Przewodniczący Rady na ręce Pani Stanisławy Kowalskiej złożyli podziękowania za promowanie kultury polskiej i Tomaszowa Lubelskiego na arenie międzynarodowej.
Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami. Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski poinformował, m.in. o: dobiegającej końca modernizacji ulicy Petera i Pogodnej, realizowanego odwodnienia ul. Ściegiennego, modernizacji oświetlenia przy ul. Petera, uroczystościach z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, udziału delegacji uczniów Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim na cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie, konferencji „Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce”. Natomiast Pan Zbigniew Skawiński, organizator konferencji, wręczył Burmistrzowi Miasta certyfikat „Miasto przyjazne seniorom”.
W kolejnej części Radni podjęli uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2016 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, emisji obligacji, obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, uchwalenia opracowania Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku, uchwalenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski, uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
mat. UM w TL

sesja_roztocze_um

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.