EdukacjaTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Nauczyciele się dokształcają

„Elementy i strategia oceniania kształtującego”, cz. 2 – to tytuł warsztatów zorganizowanych przez doradców metodycznych dla nauczycieli matematyki ze szkół gimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.
Spotkanie odbyło się 10 lutego 2016 roku w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim, uczestniczyło w nim 7
Na wstępie doradcy zachęcali do korzystania z Geogebry – bezpłatnego oprogramowania matematycznego dla uczniów i nauczycieli, które łączy geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną. Głównym celem spotkania, które miało charakter warsztatowy było opracowanie konspektu umożliwiającego ocenianie kształtujące.
Warsztaty prowadzili doradcy Robert Wojciechowski i Ryszard Daczyszyn, którzy przypomnieli zagadnienia o których powinien pamiętać nauczyciel wprowadzający ocenianie kształtujące: określenie celu lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, zadbanie o efektywną informację zwrotną, rozróżnianie funkcji oceny sumującej i kształtującej, budowanie atmosfery uczenia się we współpracy z uczniami i rodzicami, formułowanie pytania kluczowego (problemu matematycznego), wprowadzanie samooceny i oceny koleżeńskiej. Zebrani wysłuchali wypowiedzi nauczyciela praktyka od oceniania kształtującego, który przedstawił swój konspekt, następnie w grupie dyskutowali nad konspektem. Na zakończenie prowadzący zaproponowali wymianę opracowanych konspektów oraz opracowanie broszury zawierającej konspekty pod ocenianie kształtujące.
mat. Biblioteka Pedagogiczna filia w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *