TOMASZÓW Obwodnica otwarta dla ruchu

W poniedziałek udostępniliśmy do ruchu lewą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Kierowcy mają do dyspozycji ok. 9,6 km nowej drogi, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.  

Obwodnica przebiega po wschodniej stronie Tomaszowa Lubelskiego. –  Dzięki niej odetchną mieszkańcy miasta. Pierwsza nitka przejmie ruch tranzytowy, w tym m. in. ciężarówki jadące w kierunku Hrebennego czy Zamościa, a także część ruchu lokalnego. Zgodnie z ostatnim badaniem w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21, przez Tomaszów Lubelski przejeżdża ok. 18 tys. pojazdów w ciągu doby – mówi Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

 

Tymczasowa organizacja ruchu 

Ze względu na prowadzone prace przy budowie drugiej (prawej) jezdni, na obwodnicy obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h, natomiast na odcinku kilkuset metrów, w rejonie Kolonii Łaszczówka i wiaduktu w ciągu ul. Tomaszowskiej, gdzie jest wyjazd i wjazd na budowę, do 40 km/h. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. 

Budowa obwodnicy rozpoczęła się wiosną 2019 r. Jesienią 2020 r. podpisaliśmy z wykonawcą aneks do umowy, którego przedmiotem jest budowa drugiej nitki obwodnicy. Planujemy, że prace te zakończą się w ostatnim kwartale 2022 r. Pierwotnie budowa drugiej jezdni planowana była na lata 2025-2026, a podpisanie aneksu z obecnym wykonawcą pozwoli przyspieszyć udostępnienie pełnego przekroju trasy o co najmniej trzy lata. 

W ramach inwestycji powstało 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt średnich i małych, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane również zostały dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17. 

Liczby:

·         Długość obwodnicy – ok. 9,6 km 

·         Długość drugiej jezdni między węzłami – ok. 5,4 km 

·         Koszt budowy dwóch jezdni (wraz z pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) – ok. 365 mln zł 

·         Koszt budowy drugiej jezdni (wraz z pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) – ok. 77 mln zł 

·         Dofinansowanie z UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) – ok. 140 mln zł 

Kalendarium 

18 października 2007 r. - złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

26 marca 2008 r. -  Minister Środowiska wydał postanowienie, uzgodnił przedsięwzięcie i wydał warunki dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

30 maja 2008 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

8 września 2008 r. - wystąpiliśmy do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego 

30 kwietnia 2009 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego 

9 marca 2010 r. - wystąpiliśmy do Wojewody Lubelskiego o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, wnioskując jednocześnie o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

16 marca 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 

18 marca 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki zawiesił postępowanie administracyjne do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

23 września 2010 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki 

23 grudnia 2010 r. – Lubelski Urząd Wojewódzki wydał pozwolenie na budowę 

30 września 2015 r. - ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy 

17 listopada 2017 r. - podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji (wykonawca: Mota-Engil Central Europe) 

16 marca 2019 r. – rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego 

23 września 2020 r. – podpisaliśmy aneks do umowy na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, którego przedmiotem było zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni. Wartość zamówienia uzupełniającego to ok. 74 mln zł 

8 października 2021 r. – uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Rozpoczęcie prac przy budowie drugiej jezdni 

29 listopada 2021 r. – udostępnienie kierowcom lewej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu

mat. GDDKIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.