TOMASZÓW Podsumowali trzy edycje Budżetu Obywatelskiego

Chcąc poznać faktyczne potrzeby mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w 2015 roku miasto wprowadziło budżet obywatelski.

Tomaszowski budżet obywatelski jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców, który umożliwia mieszkańcom bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu miasta na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Urząd Miasta Tomaszów Lubelski daje mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, licząc na to, że wzmocni wśród nich postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto, pokaże mieszkańcom Tomaszowa mechanizmy funkcjonowania miasta, lepiej pozna potrzeby tomaszowian. W okresie ostatnich trzech lat udało się zrealizować 15 projektów na łączną kwotę ok. 600 tysięcy złotych.
W I edycji budżetu obywatelskiego w 2015 r. mieszkańcy złożyli 12 projektów, po analizie formalnej zespół weryfikacyjny pod głosowanie poddał 9 projektów. W wyniku głosowania, w którym oddano łącznie 1882 głosów ważnych, wybrano następujące projekty do realizacji:
– Multimedialna pracownia szachowa w Szkole Podstawowej Nr 2, wartość 22 tys. zł
– Wyposażenie pracowni językowej w Gimnazjum Nr 2 im Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, wartość 21.161,00 zł
– Doposażenie placu za-baw „Milion Uśmiechów”, wartość 21.800 zł
– U Hałabały ćwiczy duży i mały, wykonanie bezpłatnej zewnętrznej siłowni na placu Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim, wartość 50 tys. zł
– Inicjatywa obywatelska – remont i rozbudowa placu zabaw na działce nr 18 (pomiędzy ul. Kr. Zygmunta i Kopernika), wartość 47.550 zł
– Budowa placu zabaw przy ul Skłodowskiej, wartość 40.899 zł.
W kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w 2016 r. złożono 18 wniosków, po analizie formalnej zespół weryfikacyjny pod głosowanie poddał 15 z nich. W wyniku głosowania, w którym oddano łącznie 5951 głosów ważnych, do realizacji wybrano następujące projekty:
– Plac sportowo – rekreacyjny „Na Rogu”, rozbudowa i modernizacja dotychczasowego placu zabaw dla dzieci, wartość 50 tys. zł
– Utworzenie Międzypokoleniowej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2, wartość 50 tys. zł
– U Hałabały odpoczywa duży i mały, wybudowanie wiaty ogrodowej i wiaty na rowery i wózki dziecięce przy Przedszkolu Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim, wartość 50 tys. zł
– Szkoła marzeń otwarta na wszystkich, zakup pracowni językowej i nowoczesnych pomocy dydaktycznych do sal umiejscowionych w Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, wartość 49 tys. zł
W III edycji budżetu obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski złożono 15 wniosków, po analizie formalnej zespół weryfikacyjny pod głosowanie poddał 14 z nich. W wyniku głosowania, w którym oddano łącznie 5927 głosów ważnych, do realizacji wybrano następujące projekty:
– Wspieranie i promocja przedsięwzięcia „Piknik Rodzinny – Muzyczna Podróż z mieszkańcami miasta”, wartość 20 tys. zł,
– Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy ul. Promiennej 1 w Tomaszowie Lubelskim, wartość 38 tys. zł,
– Zagospodarowanie terenu na os. Południe ul. Roztocze Dolna polegające na stworzeniu terenu rekreacyjnego, wartość 50 tys. zł
– Wypożyczalnia nartorolek dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego do letniego uprawiania narciarstwa biegowego, wartość 49.060 zł;
– Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicami Kopernika i Króla Zygmunta, wartość 45 tys. zł.
W dniu 30 czerwca 2017 roku na zaproszenie burmistrza miasta – Wojciecha Żukowskiego w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta spotkały się osoby zaangażowane w realizację wszystkich edycji budżetu obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego. Burmistrz Wojciech Żukowski w podziękowaniu za zaangażowanie wręczył pamiątkowe listy gratulacyjne oraz „Monografię Miasta”.
mat. UM w TL/fot. MagMa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.