TOMASZÓW Podsumowanie akcji PDPZ

Ogólnopolska Akcja Charytatywna Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019 dobiegła końca.

23 grudnia 2019 roku, na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia zakończył się czas zbiórek akcyjnych. Teraz czas na podsumowania, sprawozdania i podziękowania. W związku z tą akcją w naszym mieście odbyło się wiele ważnych wydarzeń, o których warto wspomnieć. Zacząć należy od tego, że to już XXVII edycja tej zaszczytnej akcji, a Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim włączyło się do niej po raz piętnasty, organizując sztab publicznej zbiórki darów. Prekursorką akcji w naszym przedszkolu była Pani Elżbieta Baydak – wieloletnia nauczycielka. To właśnie Pani Elżbieta w 2004 r. po raz pierwszy założyła przy przedszkolu, jak to się wówczas nazywało, tzw. Sztab Terenowy. Można powiedzieć, że to historyczna data! Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Zmieniali się Szefowie Sztabów przy Przedszkolu Nr 1, a od ubiegłego roku uległy zmianie także zasady organizacji Publicznej Zbiórki Darów PDPZ, poprzez konieczność utworzenia Społecznego Komitetu Organizacyjnego oraz rejestrację w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontynuując zaangażowanie naszych koleżanek oraz mając na uwadze potrzebujące Dzieci i Rodziny podjęliśmy decyzję zorganizowania Akcji przy naszym przedszkolu również w tegorocznej edycji. Tak więc, z zapałem wzięliśmy się do pracy i po dokonaniu procedur zgłoszeniowych przystąpienia do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PDPZ 2019, dnia 28.10.2019 r. otrzymaliśmy Sztab Nr 7. Następnie przyszedł czas na spisanie Aktu Założycielskiego Komitetu Społecznego oraz wypełnienie formularza i zgłoszenie zbiórki publicznej. W ten sposób, dnia 5.11.2019 r. zostaliśmy zarejestrowani w MSWiA i dostaliśmy Numer Zbiórki Publicznej 2019/5134/KS. Teraz można było kontynuować dalsze przygotowania i prace związane z organizacją zbiórki darów w sklepach. Tutaj pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za życzliwość, wsparcie oraz pomoc wszystkim osobom, które wykazały dobrą wolę i którym nie jest obojętny los potrzebujących.

W sobotę 23.11.2019r. 32 wolontariuszy z zaangażowaniem i radością przeprowadziło Publiczną Zbiórkę Darów w ośmiu sklepach na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Ofiarodawcy przekazali na rzecz potrzebujących 361,50 kg żywności długoterminowej, 44,50 kg słodyczy, 2,50 kg środków czystości oraz 2,50 kg odzieży. Zebrane dary zostały przewiezione do przedszkola przez Miejski Zarząd Dróg.

 

Natomiast w niedzielę 24.11.2019 r. w ramach Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów 5 wolontariuszy pracowało w punkcie publicznej zbiórki darów w przedszkolu. Ofiarodawcy przekazali na rzecz potrzebujących 109,70 kg żywności długoterminowej, 5,50 kg słodyczy, 70,70 kg odzieży, 20 kg obuwia, 14,80 kg zabawek, 1,20 kg książek, 6,70 kg środków czystości oraz wózek spacerowy, fotelik rowerowy, kołdrę i dwie poduszki.

Ponadto w Przedszkolu Nr 1 od 14.11.2019 r. do 23.12.2019 r. trwała stacjonarna zbiórka darów, podczas, której Ofiarodawcy przekazali na rzecz potrzebujących 19,60 kg żywności długoterminowej, 4,10 kg słodyczy, 37,70 kg odzieży, 1,30 kg obuwia, 15,10 kg zabawek, 1,70 kg książek, 1,90 kg środków czystości.

Pragniemy więc wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim OFIARODAWCOM O WIELKICH SERCACH za dary złożone w czasie tegorocznej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę zorganizowanej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jan Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim. Łącznie zebraliśmy 735,80 kg darów, w tym: odzież 110,90 kg, obuwie 21,30 kg, zabawki 29,90 kg, artykuły szkolne i papiernicze 2,90 kg, środki czystości i higieny osobistej 11,10 kg, słodycze 54,10 kg, żywność długoterminowa 490,80 kg, inne dary: wózek spacerowy – 1 szt. 8 kg, fotelik rowerowy – 1 szt. 2 kg, kołdra – 1 szt. 2,80 kg, poduszki – 2 szt. 2 kg. Za wszystkie dary BARDZO DZIĘKUJEMY!

Po zbiórkach dary zostały posegregowane, zważone oraz przekazane Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, która rozdysponowała dary potrzebującym rodzinom. Jeszcze raz składamy wszystkim gorące i serdeczne podziękowania także w imieniu obdarowanych rodzin.

Pragnę także wyrazić ogromną wdzięczność i podziękować za życzliwość, otwartość, pomoc oraz wsparcie Akcji:

 • Panu Wojciechowi Żukowskiemu – Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski
 • Pani Marii Piaseckiej – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim
 • Ks Czesławowi Grzybowi – Proboszczowi Parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim
 • KS Jerzemu Soplowi – Proboszczowi Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
 • Ks Zbigniewowi Świtalskiemu – Proboszczowi Parafii p.w. Świętego Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim
 • Ks Grzegorzowi Chabrosowi – Proboszczowi Parafii p.w. Świętego Józefa w Tomaszowie Lubelskim
 • Ks Sylwestrowi Zwolakowi – Dyrektorowi Katolickiego Radia Zamość oraz pracownikom
 • Panu Tadeuszowi Wagnerowi – Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
 • Panu Januszowi Kusiakowi – pracownikowi MZD
 • Akcji Katolickiej przy Parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
 • Pani Barbarze Łaszosze – reprezentującej Akcję Katolicką
 • Głównemu Społecznemu Komitetowi Organizacyjnemu Akcji PDPZ 2019 w Lublinie, w szczególności Panu Bożydarowi Kuzace
 • Osobom służącym pomocą w Biurze Organizacyjnym Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” przy Polskim Radiu Lublin S.A.
 • Pani Róży Kucharczyk – Kierownikowi Oddziału Biura Akcji przy Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim
 • Panu Andrzejowi Szwugierowi – Prezesowi „SPOŁEM” PSS w Tomaszowie Lubelskim
 • Pani Marii Wawrzaszek-Gruszce – Prezes „SPOŁEM” PSS „ROBOTNIK” w Zamościu
 • Pani Beacie Garbuli – Kierownikowi Działu Handlowego „SPOŁEM” PSS w Tomaszowie Lubelskim
 • Kierownikom i Pracownikom sklepów: GAMA ul. Kościuszki 12, GAMA ul. Lipowa 14, GAMA ul. Piłsudskiego 3A, GAMA ul. Moniuszki 88, GAMA ul. Wyzwolenia 7, STOKROTKA ul. Traugutta 1, STOKROTKA ul. Okulickiego 5, PSS LUX ul. Ściegiennego 2
 • Pani Magdalenie Malec– Tereszczuk – Tomaszowski Portal Informacyjny
 • Redakcji Rewizji Tomaszowskich
 • Redakcji Tygodnika Zamojskiego
 • Redakcji Kroniki Tygodnia
 • Właścicielom oraz pracownikom sklepu Papierek ul. Szymanowskiego 4
 • Wolontariuszom Sztabu Nr 7 – nauczycielkom i pracownikom Przedszkola Nr 1: Anecie Zaśko, Aleksandrze Pisarczyk, Jolancie Bondyrze, Annie Krawczyk, Joannie Wasyl, Angelice Pachli, Grażynie Gardias, Dorocie Leńczuk, Monice Koperwas, Stanisławie Czop, Stanisławie Herdzie, Annie Mazurkiewicz, Annie Zbroniec, Annie Łój, Joannie Łysiak, Jolancie Leńczuk, Agnieszce Harbuz, Renacie Tryndzie, Alicji Kołodziej, Joannie Anioł, Annie Bernackiej-Drzał, Annie Piturze, Wiesławie Pleskacz, Zofii Groszek, Katarzynie Świderek, Elżbiecie Światowiec, Czesławowi Sowińskiemu, Magdalenie Zielińskiej, Dorocie Sachajko, Alinie Dubas, Danucie Mróz, Renacie Kościńskiej, Małgorzacie Krzaczek, Teresie Warmińskiej. Wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie oraz życzliwą współpracę.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 po raz kolejny, wzięło także udział w koncercie charytatywnym „Dzieci dzieciom” na rzecz Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, zorganizowanym w Tomaszowskim Domu Kultury przez Panią Różę Kucharczyk. Dzieci z grupy Zajączki 5-latki, Motylki 6-latki oraz z integracyjnej grupy Kaczuszki wraz z Paniami oraz rodzicami: Panem Kamilem Janikiem i Panem Sebastianem Karpulem zaprezentowały przepiękną część artystyczną o tym, iż każdy z nas może stać się Świętym Mikołajem. Do występu dzieci zostały przygotowane pod kierunkiem Anny Pitury, Beaty Gałan, Małgorzaty Czapli, Renaty Bartoszyk, Magdaleny Borek oraz Elżbiety Światowiec. Oprawę muzyczną do piosenki „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” oraz śpiew wykonał Pan Kamil Janik. Na scenie przepięknie zaprezentowały się także dzieci 4-5 letnie z grupy Puchatki, wraz z młodszą grupą dziecięcą z Zespołu Folklorystycznego „Roztocze”, w ramach zajęć profilowanych „Dziecko na tropie folkloru” realizowanych w przedszkolu, które zaprezentowały „Zabawy ludowe wsi lubelskiej”. Dzieci do występu przygotowali: Pani Agata Nazar i Pan Dariusz Litwin – instruktorzy zespołu „Roztocze” oraz Renata Detko i Izabela Kudyba- Bucior – nauczycielki z przedszkola. Dziękujemy artystom małym i dużym oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie. Bardzo dziękujemy również wszystkim którzy uczestniczyli w koncercie oraz wspomogli akcję darami.

Podsumowując tegoroczną Akcję Charytatywną Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę bardzo dziękujemy wszystkim za ofiarowane dary, za pomnażanie dobra, troskę o potrzebujących oraz wsparcie tak szczytnej akcji.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2019 SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 IM. JANA BRZECHWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Numer Zbiórki Publicznej 2019/5134/KS wydany przez MSWiA – Sztab Nr 7

                                                                                   Aneta Zaśko Szef Sztabu Nr 7

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!