Polityka / Samorząd

TOMASZÓW Poseł Zawiślak zabiega o obwodnicę

25 lutego 2016 roku na 12 posiedzeniu Sejmu RP, Sławomir Zawiślak – poseł z naszego okręgu skierował do Ministra Infrastruktury pytanie w sprawie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego:
Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jako parlamentarzysta reprezentujący mieszkańców województwa lubelskiego wyrażam swoje oczekiwanie co do budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej w naszym regionie, m.in. drogi S17, w tym obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Realizacja tej ważnej inwestycji jest bardzo istotna przede wszystkim dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, także wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego naszego województwa, a przez to i kraju.
W ostatnich latach inwestycje drogowe w województwie lubelskim były prowadzone w porównaniu z innymi regionami kraju w sposób bardzo ograniczony, nie tylko w zakresie przebudów, ale też w zakresie odnów nawierzchni. Rozpoczęcie w 2010 r. realizacji budowy drogi ekspresowej na odcinku Kurów – Lublin – Piaski zostało, zdaniem wielu, wymuszone protestami licznych środowisk skierowanymi m.in. do rządu PO-PSL. Dotychczas nie zrealizowano m.in. wielokrotnie obiecywanej w tym okresie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, bardzo istotnej dla ruchu transgranicznego na granicy z Ukrainą, a także dla mieszkańców regionu, pomimo że pod tę inwestycję Skarb Państwa nabył niezbędne nieruchomości, a inwestor w 2010 r. uzyskał pozwolenie na budowę.
Mam pytania, wierząc, że rząd, wykonując ogłoszoną w kampanii wyborczej politykę zrównoważonego rozwoju, zdecyduje o realizacji na terenie województwa lubelskiego pełnego zakresu inwestycji. Takie mianowicie: Jakie kryteria przyjmuje lub przyjęło ministerstwo w celu dokonania ewentualnych korekt w zakresie rzeczowym planu budowy dróg i jaki będą miały one wpływ na planowane inwestycje w województwie lubelskim? Drugie: Czy jest realne, podnoszone w mediach lokalnych, zakończenie budowy i oddanie do użytku drogi S17 do połowy 2019 r.? I ostatnie. Mając na uwadze wielokrotnie planowane i odkładane realizacje budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, pytam: Czy ta inwestycja nie jest zagrożona, czy wszczęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie postępowanie przetargowe zostanie w tym roku zakończone i zostanie podpisana umowa z wykonawcą?
Czy inwestycja ta będzie realizowana według wydanego już pozwolenia na budowę?
Odpowiedzi w imieniu Ministra udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit:
… Wysoka Izbo, odnośnie do obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, o którą pytał pan poseł Zawiślak, chciałbym poinformować, że ona znajduje się na etapie daleko idącego zaawansowania.
(…) 30 września ub. r. ogłoszono przetarg na wykonanie obwodnicy.
Planowane podpisanie umowy z wykonawcą to IV kwartał tego roku, więc jest to już stosunkowo blisko.
Planowana realizacja to lata 2016-2020, już w tym roku ma się rozpocząć. Tutaj nie ma w tej chwili żadnych zagrożeń. Ta inwestycja ma pełne finansowanie, więc nie sądzę, żeby tutaj jakieś problemy się pokazały poza tymi, które mogą wyniknąć w trakcie już normalnej realizacji, ale mam nadzieję, że takich problemów nie będzie. …
Wizualizacja GDDKiA obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego:

mat. UM w TL/fot. PrtSc- wizualicacja GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *