TOMASZÓW Promesa na usuwanie klęsk żywiołowych

Burmistrz miasta – Wojciech Żukowski odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusza Błaszczaka promesę dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wydarzenie miało miejsce 3 marca 2017 roku.
Dotacja w kwocie 140.000 złotych (80% kosztów kwalifikowanych) zostanie wykorzystana na realizację zadania pn. Zapobieganie zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim poprzez budowę odcinka kolektora burzowego oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ulicy Kopernika
Jest to niezmiernie istotne wsparcie dla samorządu borykającego się ze zniszczeniami w infrastrukturze komunalnej, spowodowanej zdarzeniami o znamionach klęsk żywiołowych. Dzięki tej inwestycji kolejne tereny zostaną otwarte na możliwość ich racjonalnego zagospodarowania.
Realizacja prac przy w/w drogach na terenie naszego miasta nastąpi w II połowie roku po wyborze wykonawcy zadania.
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.