Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW PSOUU nagrodzone!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zdobyło tytuł SuperLodołamacza 2015.
Wręczenie wyróżnienia odbyło się 14 września 2015 roku w Rzeszowie w ramach Podkarpacko-Lubelskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej X Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2015.

Podczas uroczystości w Rzeszowie tomaszowskie koło zdobyło wyróżnienie w kategorii praca społeczna. Lodołamacze to nagrody dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz.
Statuetkę oraz dyplom odebrali: pani Stanisława Raczkiewicz, wiceprzewodnicząca Zarządu Koła, Wioletta Żuk i Krzysztof Wiśniewski – przedstawiciele pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.
Szczególną uwagę zwrócono na utworzenie systemowego rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, podkreślając, że przygotowanie tych osób do aktywności społecznej i zawodowej Stowarzyszenie rozpoczyna już od okresu wczesnego dzieciństwa poprzez kolejne etapy ich życia.
Kompleksowe, wielodyscyplinarne i ustawiczne wsparcie jest świadczone w ramach działalności utworzonych przez Stowarzyszenie placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wsparcia, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Mieszkań Treningowych.
mat. PSOUU w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *