TOMASZÓW Radni obradowali

28 kwietnia 2017 r. odbyły się obrady XXXI sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski. Sesję zainaugurował Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, który wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim – Aleksandrze Rejter i Robertowi Poniatowskiemu, którzy brali udział w Olimpiadzie Specjalnej w sportach zimowych w Austrii oraz ich trenerce – Ewelinie Mróz, a jednocześnie trenerowi głównemu narciarstwa biegowego reprezentacji Polski na igrzyskach. Aleksandra Rejter – zdobyła złoto na 500 m i 4 miejsce na 1 km, Robert Poniatowski – złoto na 50 m i brąz na 100 m.
W sesji Rady Miasta wzięła również udział delegacja samorządowców z Wasilkowa na Ukrainie.
W kolejnej części Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami, Burmistrz poinformował, m.in.: o rozpoczętej procedurze realizacji inwestycji drogowych polegających na modernizacji ulic Długosza, Witosa i Spokojnej, o podpisaniu umowy z PGE w Tomaszowie Lubelskim na wykonanie sieci przy ul. Mickiewicza i Siwej Dolinie, o porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim na realizację częściowego remontu nawierzchni ul. Kopernika i 29-go Listopada, o uroczystościach rocznicowych 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, o realizowanym w przedszkolach na terenie Miasta Tomaszów Lubelski projekcie „Mały Patriota”.
Następnie Radni przyjęli uchwały w sprawie:
– wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok;
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
– zbycia nieruchomości nr 260/4 ark. 20 o pow. 37 m2 położonej przy ul. Lwowskiej 30 w Tomaszowie Lubelskim;
– wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 260/3 ark. 20 o pow. 137 m2 położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 30;
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim;
– uchwalenia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022.
Ponadto Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski przyjęli informację z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2016”.
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.