Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Sesja w mieście

O godz. 10.00 rozpocznie się 18. sesja VII Kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
W programie sesji między innymi: przyjęcie protokołu z obrad XVI i XVII sesji Rady Miasta, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie pomiędzy sesjami, interpelacje radnych
odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, odpowiedzi na zapytania i wnioski. Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta, przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok,
uchwalenie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim, przyjęcie dla miasta Tomaszowa Lubelskiego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 2016-2018,
udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość, zbycie nieruchomości – działki nr 21/1 ark. 24 o pow. 1977 m2, zabudowanej budynkiem drewnianym (dawna szkoła) położonej przy ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim,
zbycie lokalu mieszalnego nr 33 położonego w budynku wielorodzinnym nr 48 A przy ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim, wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz „Elektrownia Wiatrowa Kresy I” Spółka z o.o., ustalenie opłaty targowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski, powierzenie Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli zwany dalej ŚDS, przystąpienie do opracowania Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku.
Redakcj@/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *