Co gdzie kiedy ?Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Sesja w powiecie (zapowiedź)

W środę 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 8.00 odbędą się obrady XIV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji.
Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
Interpelacje radnych.
Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2015.
Ocena stanu sanitarnego Powiatu Tomaszowskiego za 2015 rok.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2015.
Podjęcie uchwał w sprawach: /zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, /wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubyczy Królewskiej, /zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
/określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok, zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski, udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska, udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce, udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów, udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec, udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice, udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka, udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie, udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów, udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn, udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek, udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec.
Odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Zakończenie obrad.
Redakcj@/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *