TOMASZÓW Spotkanie policjantów z przedszkolakami

Policjanci tomaszowskiej komendy przeprowadzili spotkanie profilaktyczne z dziećmi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, podczas którego zwrócili uwagę dzieciom jak istotną rolę w codziennym życiu odgrywa przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Edukacja najmłodszych i wcielanie w życie pozytywnych nawyków z pewnością zaowocuje w życiu dorosłym.

Jednym z priorytetowych zadań policjantów zajmujących się profilaktyką, jest edukacja dzieci i młodzieży pod kątem szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa. W tym celu, policjanci tomaszowskiej komendy udali się do Przedszkola Samorządowego Nr 2  Sportowo- Artystycznej Akademii Uśmiechu w Tomaszowie Lubelskim, gdzie rozmawiali z dziećmi na tematy związane z właściwym zachowaniem się w przedszkolu. Podczas spotkania omówiono zasady które należy przestrzegać aby droga do przedszkola była bezpieczna. Policjanci wręczyli dzieciom opaski odblaskowe i podkreślili istotną rolę noszenia elementów odblaskowych podczas poruszania się w przestrzeni publicznej po zmroku.

Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się możliwość obejrzenia policyjnego „sprzętu” oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące je pytania związane ze specyfiką policyjnej służby.

mat. KPP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.