EdukacjaTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Sprawni w zawodzie – bezpieczni w pracy

5 kwietnia 2016 roku w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tomaszowie Lubelskim dla uczestników Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim kończących naukę w bieżącym roku szkoleniowym zorganizowano XIII edycję Konkursu ,,Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2016”.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodniczący – Regina Kęczkowska – komendant HP 3-4 w Tomaszowie Lubelskim oraz członkowie: Józef Graboń – kierownik Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tomaszowie Lubelskim, Dominika Janicka-Harbuz – starszy wychowawca HP 3-4 w Tomaszowie Lubelskim oraz Monika Kościołko – wychowawca HP 3-4 w Tomaszowie Lubelskim.
Pierwszym etapem konkursu do którego przystąpili uczestnicy kończący naukę w zwodach fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz był test wiedzy z zakresu prawa pracy, bhp i ppoż., składający się z 18 pytań.
Kolejny etap konkursu stanowiła część teoretyczna konkursu w zawodzie fryzjer, gdzie uczestniczki hufca, które kończą naukę w zawodzie fryzjer napisały test wiedzy składający się z 20 pytań. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Dominika Greszta, drugie Kinga Lis, natomiast trzecie miejsce Ewelina Winiarczyk.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Komendanta Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim Reginy Kęczkowskiej oraz Kierownika Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tomaszowie Lubelskim dyplomy, podziękowania oraz drobne upominki.
mat. HP 3-4 w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *