Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Ukazał się 4. numer Rocznika Tomaszowskiego

7 października 2015 roku w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim podczas uroczystości z okazji 394. rocznicy zatwierdzenia prawa miejskiego przez Króla Zygmunta III Wazę dla Tomaszowa, Janusz Brodowski z Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera zaprezentował najnowszy 4. numer Rocznika Tomaszowskiego.
Nad rocznikiem pracowała redakcja w składzie: redaktor naczelny – dr hab. Marek Sioma z UMCS, Janusz Brodowski – sekretarz redakcji, Janusz Frykowski – zastępca redaktora i Wojciech Dziedzic.
Po raz kolejny udała się inicjatywa kontynuowania wydawania Rocznika Tomaszowskiego, wydawnictwa na które miasto i powiat tomaszowski zasługują, które dokumentuje w sposób naukowy historię, tradycję oraz ludzi związanych z tą ziemią.
Czwarty numer Rocznika Tomaszowskiego składa się z sześciu rozdziałów.
Artykuły, które ukazały się w Roczniku:
– Marcin Piotrowski (Lublin) – Grodzisko w Posadowie i jego kontekst.
– Elżbieta i Maciej Sobieszczańscy (Bielsko-Biała) – Mircze – siedziba Józefa Stanisława Piorun Sobieszczańskiego na przełomie XVIII i XIX wieku.
– Janusz Frykowski (Tomaszów Lubelski) – Parafia unicka pw. Praksedy Męczenniczki w Hubinku w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych.
– Wojciech Jaworski (Sosnowiec) – Legalne organizacje społeczne w powiecie tomaszowskim do 1914.
– Ks. Krzysztof Grzesiak (Lublin) – Dzieje chrześcijaństwa wschodniego na terenie gminy Łaszczów (ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego).
– Tadeusz Kukiz (Wrocław) – Uhnów – zarys dziejów.
– Bolesław Fus (Tomaszów Lubelski) – Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1944–1970.
– Mariusz Koper (Lublin–Lubycza Królewska) – O nazwach Bełżec, Bełz i Sołokija.
Materiały źródłowe:
Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość) – Ambona z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim. Materiały do dziejów przemieszczonego wyposażenia świątyń w Uhnowie.
Sylwetki:
Wojciech Dziedzic (Tomaszów Lubelski) – Jan Mazurek – tomaszowski kronikarz i regionalista.
Izydor Wiśniewski (Tomaszów Lubelski) – Władysław Vogelgesang – tomaszowski działacz sportowy.
Janusz Brodowski (Tomaszów Lubelski) – Bolesław Cisło – tomaszowski regionalista. Wkład w upamiętnienie historii miasta i regionu.
Robert Czyż (Tomaszów Lubelski) – Z Kresów do Tomaszowa (rys historyczny rodziny Boguszewskich).
Miscellanea:
Ryszard Rudnicki (Tomaszów Lubelski) – Tomaszowscy łowczowie.
Mieczysław Kawka (Tomaszów Lubelski) – Stowarzyszenie Artystyczne – Chór „Tomaszowiacy” (30 lat działalności.
Recenzje:
Emilian Wiszka, Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach historii i we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, ss. 638 – Mariusz Koper (Lublin– Lubycza Królewska.
Mariusz Koper, Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny, Lubycza Królewska 2014, ss. 220 – Alicja Bzowska (Lubycza Królewska).
Historia Romów i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu, pod redakcją Agnieszki Caban i Ewy Koper, Radom 2014, ss. 52 – Wojciech Dziedzic (Tomaszów Lubelski).
Rocznik kończy Kronika: Wydarzenia w mieście i powiecie w 2014 roku – którą opracowali: Janusz Brodowski, Tomasz Zieliński (Tomaszów Lubelski).
Inicjatywa wydawania rocznika spotkała się z zainteresowaniem i ze zrozumieniem władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, skąd tomaszowscy regionaliści otrzymali dofinansowanie na to wydawnictwo, za co J. Brodowski podziękował Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu, Staroście Tomaszowskiemu Janowi Kowalczykowi i Marszałkowi Województwa Lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu.
Ok. 30 proc. kosztów wydawnictwa pokryło ze środków własnych Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne.
mat. Um w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *