TOMASZÓW Wystawa w bibliotece miejskiej

Przejmowanie przez państwo różnych dziedzin gospodarki w powojennej Polsce ukazuje wystawa pt. „Rewolucja społeczna czy dzika przebudowa?
Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1944-1956 i ich społeczne skutki”, która jest dostępna od 9 listopada do 8 grudnia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamojskiego w Tomaszowie Lubelskim.
„Chcemy pokazać najważniejsze elementy polityki społeczno-gospodarczej władz komunistycznych prowadzonej po roku 1944 w Polsce. W pierwszej części wystawy jest prezentacja obszarów, gdzie władze wprowadzają nowy porządek prawny. Druga część poświęcona jest społecznym skutkom, czyli zmianom struktury społecznej, migracjom, zmianom stylu życia, a także reakcji społeczeństwa na tę politykę” – powiedział autor wystawy Tomasz Osiński.
Wystawę przygotował lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

biblioteka_wystawa_rewolucja
mat. MBP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.