WOŻUCZYN Trwają zapisy do powiatowego przeglądu piosenki

Trwają zapisy do Powiatowego Przeglądu Piosenki Religijnej i Patriotycznej.

REGULAMIN XIII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ „WOŻUCZYN 2018”

POD HONOROWYM PATRONATEM: STAROSTY TOMASZOWSKIEGO, WÓJTA GMINY RACHANIE  I DZIEKANA DEKANATU TOMASZÓW LUB. PÓŁNOC.

ORGANIZATORZY:

– Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach

– Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
i Szkoła Podstawowa w Wożuczynie

 1. Cel imprezy:
  1. Promocja piosenki religijnej i patriotycznej oraz prezentacja dorobku artystycznego zespołów.
  2. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej.
  3. Aktywizacja środowiska lokalnego oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych.
  4. Doskonalenie poziomu i stwarzanie możliwości prezentacji dorobku artystycznego.
  5. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Uczestnicy:
  1. Zespoły wokalne, śpiewacze, chóry i duety.
  2. Kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli.
 3. Termin i miejsce:
  1. 03.06.2018 r. godz. 1300 (niedziela) Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wożuczynie
 4. Zasady uczestnictwa:
  1. Uczestnicy przygotowują dwie piosenki: jedna o tematyce religijnej

druga o tematyce patriotycznej, (w przypadku dużej ilości zgłoszeń

prezentowana będzie jedna piosenka)

  1. O zakwalifikowaniu się do przeglądu decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Karty zgłoszeń należy wysyłać na adres lub e-mail (gokrachanie@op.pl)

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 60, 22-640 Rachanie

lub zgłosić telefonicznie: tel. (84) 66 32 242 tel. kom. 508 970 630

  1. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa z dniem 26.05.2018 r.

Organizator zapewnia nagłośnienie, urządzenia odtwarzające CD, magnetofon i 4 mikrofony.

 1. Sprawy ogólne:
  1. Przegląd nie ma charakteru konkursu, adresowany jest do zespołów wokalnych, śpiewaczych, chórów oraz duetów dekanatu i powiatu tomaszowskiego.
  2. Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy i statuetki lub nagrody rzeczowe.
 2. Wykonawcy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.
 3. Wszystkich informacji dotyczących przeglądu udziela
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach (Stanisław Seńko) tel. (84) 66 32 242 lub tel. kom. 508 970 630
 1. Udział w festiwalu będzie jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych oraz rejestrację wykonanych utworów i wykorzystanie wizerunku uczestników do celów promocyjnych festiwalu.

XIII Powiatowy Przegląd Piosenki

Religijnej i Patriotycznej

Wożuczyn 2018

KARTA ZGŁOSZENIA

 1. Nazwa zespołu

…………………………………………………………………………………………

 1. Ilość osób w zespole

…………………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko instruktora (telefon, e-mail, adres)

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

 1. Prezentowane utwory (tytuł, kompozytor, autor tekstu)
   1. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

   1. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 1. Rodzaj akompaniamentu (właściwe podkreślić)
  1. akompaniator (podać instrument) ………………………………………………
  2. sekcja rytmiczna (ilość osób) …………………………………………………..
  3. półplayback (kaseta, płyta, MD) ……………………………………………….
  4. inne wymagania techniczne ……………………………………………………
 1. Kategoria wiekowa (właściwe podkreślić)
  1. Dzieci
  2. Młodzież
  3. Dorośli
 1. Nazwa, dokładny adres i telefon, e-mail instytucji delegującej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 1. Dodatkowe informacje o wykonawcy/zespole ( zainteresowania i osiągnięcia)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

……………………………… …………………………….

Miejscowość i data Podpis opiekuna

Gminny Ośrodek Kultur, 22-640 Rachani, ul. Partyzantów 60

ZESPOŁY Z DEKANATU I POWIATU TOMASZOWSKIEGO

Zapraszamy zespoły z terenu dekanatu i powiatu tomaszowskiego na kolejną edycję ,,Powiatowego Przeglądu Piosenki Religijnej i Patriotycznej”, który odbędzie się 03.06.2018 r. o godz.13.00 w Kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wożuczynie.
W załączniku zamieszczony jest regulamin i karta zgłoszenia.

Stanisław Seńko – dyr. GOK w Rachaniach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.