Info

Współwłaściciel samochodu. Co trzeba wiedzieć na temat dzielenia własności pojazdu?

Samochód może zarówno należeć do jednej osoby, jak i być własnością dzieloną między kilkorgiem ludzi. Taka informacja powinna zostać ujęta w dowodzie rejestracyjnym. Dopisanie współwłaściciela samochodu może dotyczyć nowo kupionego pojazdu albo takiego, który jest już użytkowany od pewnego czasu. Taką decyzję podejmują często młodzi kierowcy, szukając w ten sposób możliwości skorzystania ze zniżek przy opłacaniu ubezpieczenia. Współwłasność samochodu dotyczy również małżeństw lub par, które chcą dzielić się zgromadzonym majątkiem. 

Jak dopisać współwłaściciela samochodu? 

Formalności, które trzeba załatwić będą różniły się od siebie w zależności od tego, czy samochód jest już kupiony, czy będzie to nowa transakcja. Dodanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego wiąże się z koniecznością sporządzenia umowy darowizny. Ułatwieniem jest to, że nie trzeba samodzielnie tworzyć takiego pisma. Odpowiednie druki można dostać w każdym wydziale komunikacji. Trzeba będzie podać takie dane jak:

  • imię i nazwisko darczyńcy i obdarowanego, adres, numery PESEL, numery dowodu osobistego;
  • informacje na temat pojazdu, jego marki, rocznika, numeru rejestracyjnego;
  • stopień pokrewieństwa między stronami.

Poza tym dosyć oczywistymi kwestiami dobrze jest wiedzieć o pewnych niuansach dotyczących współwłasności samochodu. Właściciel może zadecydować o tym, jaka część samochodu przysługuje współwłaścicielowi. Może to być 50% wartości pojazdu lub inny dowolny stosunek. 

Nie tylko osoby pełnoletnie i mające prawo mogą zostać współwłaścicielem auta. Dopisać można każdego, zarówno osoby rodziny, jak i znajomych. Wątpliwość może budzić też kwestia współwłaściciel samochodu bez prawa jazdy a ubezpieczenie. Tutaj również nie ma żadnych ograniczeń. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w grupie wiekowej 18-25 lat składki są najwyższe, więc wpłynie to na wysokość płaconą za ubezpieczenie OC. 

Jakie dokumenty są niezbędne, gdy chcemy zgłosić dopisanie współwłaściciela samochodu? 

Jeśli kupujemy nowy samochód to, zanim wyroimy jego dowód rejestracyjny można zadecydować o tym, kto zostanie właścicielem auta. Dodanie współwłaściciela pojazdu jest wtedy bardzo proste. Umowa kupna musi być sporządzona na każdą z osób, która będzie figurować w dokumentach. Wtedy dane te znajdą się zarówno w dowodzie rejestracyjnym, jak i polisie ubezpieczenia. Składkę, którą trzeba będzie opłacać można sprawdzić na stronie: http://kalkulatoroc.org.pl

Trzeba również mieć świadomość tego, że niezależnie od tego, który ze współwłaścicieli spowoduje kolizję, to zawsze będzie to miało wpływ na zwiększenie składki w kolejnym okresie rozliczeniowym. Sytuacja ta będzie mieć miejsce także, wtedy gdy dopisana osoba ma mniejszy procentowo udział we własności. 

Jakie konsekwencje ma dopisanie współwłaściciela pojazdu? 

Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku zawarcia umowy darowizny trzeba będzie również uregulować podatek. 

W  przypadku darowizny od dalszej rodziny, czyli rodzeństwa rodziców, małżonków rodzeństwa, rodzeństwa małżonków, zstępnych rodzeństwa, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa małżonków czy małżonków pozostałych zstępnych, kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł. W przypadku osób, z którymi nie łączy nas tak bliskie pokrewieństwo kwota ta wynosi 4902 zł.

Praktykowane jest również zniesienie współwłasności samochodu. Konieczna jest wtedy wymiana dowodu rejestracyjnego tak, aby znajdujące się w nim dane były aktualne. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *