ZUS w Biłgoraju: zmiany w strukturze

Inna pieczątka, ZUS ten sam – tak można podsumować w skrócie zmiany, do jakich dojdzie w pionie dochodów Oddziału ZUS w Biłgoraju od 1 października. Instytucja podkreśla, że nadal będzie obsługiwać klientów w pełnym zakresie w dotychczasowych lokalizacjach.

Zmiany dotyczą wewnętrznej struktury organizacyjnej w pionie dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie wydziałów rozliczeń kont płatników składek oraz wydziałów ubezpieczeń i składek. Takie komórki funkcjonują obecnie w biłgorajskim oddziale ZUS, a także podlegających mu inspektoratach w: Chełmie, Zamościu, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Od października wszyscy pracownicy z rozliczeń i ubezpieczeń będą podlegać bezpośrednio Oddziałowi ZUS w Biłgoraju, nie zmienią jednak swojej siedziby. – Pracownicy z Chełma, Zamościa, Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego nadal będą świadczyć pracę w swoich dotychczasowych inspektoratach i właśnie tam obsługiwać przedsiębiorców i ubezpieczonych – wyjaśnia dyrektor biłgorajskiego ZUS, Zbigniew Wasąg. Reorganizacja nie spowoduje też zmian w liczbie zatrudnionych pracowników.

Co ważne, ubezpieczeni nadal będą kompleksowo obsługiwani w jednostkach terenowych ZUS, najbliższych miejsca zamieszkania, a przedsiębiorcy – najbliższych swojej siedzibie. Zmieni się tylko pieczątka na wydawanych decyzjach i pismach z Zakładu.

Po co więc zmiany w strukturze organizacyjnej? – Umożliwią równomierny i elastyczny przydział spraw do obsługi, ułatwią nadzór i podział zadań w razie nieobecności pracowników. Ma to poskutkować większą efektywnością obsługi spraw w ZUS – dodaje dyrektor Wasąg.

Pod koniec 2018 roku podobne zmiany organizacyjne objęły w Oddziale ZUS w Biłgoraju obszar zasiłków i obsługę dokumentacji, a w tym roku – komórki realizacji dochodów oraz obszar emerytur i rent. Identyczne zmiany ZUS wprowadza we wszystkich ponad dwustu inspektoratach w Polsce. W całym kraju mają być sfinalizowane do końca tego roku.

Małgorzata Korba/rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.