Tomaszów Lubelski

GMINA TOMASZÓW Można zgłaszać wnioski na usunięcie azbestu

Gmina Tomaszów Lubelski ogłasza nabór wniosków w terminie od 2 listopada do 27 listopada 2015 roku na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ramach: „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
Uwaga! Decyduje kolejność składania wniosków.
Regulamin wraz załącznikami i wszelkimi informacjami o programie dostępny jest na stronie internetowej http://azbest.lubelskie.pl/

azbest

mat. UG Tomaszów Lubelski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *