GRANICA Migrant ukryty w naczepie ciężarówki

  • Funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Hrebennego oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali nielegalnego migranta.
  • Mężczyzna próbował wjechać do Polski ukryty w naczepie ciężarówki.

23 listopada 2020 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, na kierunku wjazdowym do Polski, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej kontrolując zestaw ciężarowy ujawnili w przestrzeni ładunkowej naczepy osobę. Podczas dalszych czynności kontrolnych, prowadzonych w ramach współdziałania, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Granicznej przystąpili do rozładunku zestawu. W naczepie ciężarówki przewożącej bele materiału funkcjonariusze obu służb odnaleźli nielegalnego migranta. Mężczyzna ukryty był pomiędzy tonami legalnie wwożonego towaru. 24-letni obywatel Syrii nie posiadał dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Polski. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Migrantowi przedstawiono zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Czyn ten usankcjonowany jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Pomimo wniosku o przekazanie nielegalnego migranta służbom granicznym Ukrainy, w ramach readmisji uproszczonej, strona ukraińska odmówiła przyjęcia go. Po odbyciu kwarantanny mężczyzna trafi do ośrodka dla cudzoziemców.

Do sprawy został zatrzymany również 46-letni obywatel Turcji, który był kierowcą kontrolowanej ciężarówki. Mężczyźnie przedstawiono zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Kierowca dobrowolnie poddał się karze finansowej. Po zakończeniu czynności procesowych, kierowcę ciężarówki zwolniono i zezwolono mu na dalszą podróż.

Krajem docelowym, do którego chciał dotrzeć nielegalny migrant, miały być Niemcy.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.