INFO Sytuacja epidemiczna na terenie województwa lubelskiego -12 października

Na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 379 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:

 1. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
 2. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 3. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
 4. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
 5. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
 6. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 7. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność,
 8. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu bialskiego, styczność,
 9. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 10. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 11. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 12. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 13. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 14. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 15. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu radzyńskiego, narażenie nie ustalono,
 16. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 17. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 18. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 19. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 20. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 21. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60  z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 22. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 23. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie nie ustalono,
 24. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 25. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność,
 26. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność,
 27. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
 28. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 29. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność,
 30. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 31. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 32. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 33. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 34. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 35. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
 36. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
 37. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 38. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 39. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 40. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 41. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 42. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 43. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 44. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 45. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 46. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 47. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 48. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 49. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 50. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność,
 51. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 52. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 53. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, styczność,
 54. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 55. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 56. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 57.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 58. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
 59. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 60. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenie nie ustalono,
 61. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 62. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
 63. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność,
 64. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 65. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 66. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
 67. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
 68. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność,
 69. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 70. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 71. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 72. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu janowskiego, styczność,
 73. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
 74. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność,
 75. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, styczność,
 76. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 77. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
 78. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
 79. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 80. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
 81. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
 82. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 83. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność,
 84. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność,
 85. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 86. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność,
 87. Kobiety w wieku powyżej 60 z lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
 88. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 89. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
 90. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność,
 91. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 92. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 93. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Zamościa, styczność,
 94. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 95. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 96. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 97. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 98. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 99. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 100. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 101. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 102. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 103. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 104. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 105. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 106. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 107. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 108. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 109. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 110. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 111. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 112. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 113. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 114. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
 115. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łęczyńskiego, styczność,
 116. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
 117. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność,
 118. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 119. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność,
 120. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 121. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność,
 122. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 123. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 124. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, styczność,
 125. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 126. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 127. Kobiety w przedziale wieku 41-60  z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 128.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 129.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z  Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 130. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono
 131. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 132. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 133. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono
 134. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40  z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 135. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 136. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 137. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 138. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 139. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 140. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
 141. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 142. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 143. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 144. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 145. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 146. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 147. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 148. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 149. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 150. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 151. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 152. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 153. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 154. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 155. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 156. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 157. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 158. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 159. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 160. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 161. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 162. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 163. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 164. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 165. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
 166. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
 167. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 168. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 169. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 170. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 171. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 172. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 173. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 174. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 175. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 176. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 177. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 178. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 179. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 180. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 181. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 182. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 183. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 184. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 185. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 186. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 187. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 188. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 189. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 190. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 191. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 192. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 193. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 194. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 195. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 196. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 197. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
 198. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 199. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 200. Kobiety powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
 201. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
 202. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 203. Kobiety powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
 204. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 205. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 206. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 207. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 208. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 209. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 210. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 211. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 212. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 213. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 214. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 215. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 216. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 217. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 218. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 219. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 220. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 221. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 222. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Białej podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 223. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 224. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 225. Kobiety w przedziale wieku41-60 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 226. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 227. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 228. Kobiety powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
 229. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
 230. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 231. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 232. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
 233. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 234. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 235. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 236. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 237. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 238. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 239. Kobiety powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
 240. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 241. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 242. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 243. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 244. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 245. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 246. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 247. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 248. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 249. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 250. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 251. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 252.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 253.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 254.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 255.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 256.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 257.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 258.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu  bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 259.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu  bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 260.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 261.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,
 262.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 263.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 264.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 265.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 266.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 267.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 268.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 269.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 270.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
 271.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 272.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
 273.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 274.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 275.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 276.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 277.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 278.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 279.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 280.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 281.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 282.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 283.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 284.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 285.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 286.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 287.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 288.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 289.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 290.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 291.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 292.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
 293.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 294.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 295.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
 296.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
 297.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
 298.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
 299.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
 300.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 301.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
 302.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
 303.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 304.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 305.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 306.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 307.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
 308.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 309.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 310.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 311.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 312.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 313.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,
 314.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 315.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 316.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 317.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 318.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 319.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 320.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 321.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 322.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 323.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 324.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 325.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 326.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 327.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 328.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 329.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 330.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 331.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 332.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 333.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 334.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 335.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 336.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 337.  Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 338.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 339.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenie w trakcie ustalania,
 340.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 341.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 342.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 343.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono
 344.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 345.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 346.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 347.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 348.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 349.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono
 350.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 351.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 352.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 353.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 354.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 355.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 356.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 357.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 358.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 359.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 360.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 361.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 362.  Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 363.  Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 364.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 365.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 366.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 367.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 368.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 369.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 370.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 371.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 372.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 373.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 374.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 375.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 376.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 377.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 378.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 379.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym.

Do dnia 12 października 2020 roku potwierdzono łącznie 4837 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2591 ozdrowieńców i zarejestrowano 77 zgonów. Aktualnie 280 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 13509 poddanych kwarantannie i 400 objętych nadzorem epidemiologicznym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.