JarczówNews

JARCZÓW Inwestycja na kwotę ponad 4 miliony złotych

W dniu 8 sierpnia 2022 roku podpisaliśmy umowę na budowę oraz przebudowę trzech dróg gminnych w miejscowościach Jarczów- Kolonia Pierwsza i Chodywańce. Wartość tych inwestycji opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Na początek przyjedzie do nas ok. 200 ciężarówek z potrzebnymi do budowy materiałami. Inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace drogowe rusza niebawem.

Tytuł projektu:

Poprawa spójności komunikacyjnej w Gminie Jarczów poprzez budowę i modernizację dróg gminnych w Jarczowie-Kolonii Pierwszej i Chodywańcach”

Dokładna kwota,całość zamówienia:

Kwota brutto 4 098 326,53 zł

(słownie brutto: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 53/100 złotych).

Długość łączna dróg budowanych i przebudowywanych 3,9914 km.

mat. nadesłany Gmina Jarczów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *