Lubycza Królewska

KNIAZIE Książę Paweł Sapieha – wielki dobroczyńca

Projekt pn. „Książę Paweł Sapieha – reminiscencja, inspiracja, autorytet”, który został zgłoszony przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanym przez Bank Zachodni WBK otrzymał 7 tys. zł dofinansowania.
W ramach projektu 26 września 2015 roku w Kniaziach (gm. Lubycza Królewska) odbył się event z udziałem członków PCK powiatu tomaszowskiego, lubelskiego, biłgorajskiego, zamojskiego oraz kraśnickiego.
Spotkanie poświęcone było postaci księcia Pawła Sapiehy – pierwszego Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce.
Uczestnicy zwiedzili Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach i inne atrakcje turystyczne związane z postacią księcia Pawła Sapiehy.

sapieha_2
Wszyscy uczestnicy udali się na grób Księcia Pawła Sapiehy by złożyć wieniec i oddać cześć jego pamięci. W ramach projektu będzie wykonana tablica upamiętniająca osobę P. Sapiehy, zlokalizowana przy jego nagrobku we wsi Siedliska na Lubelszczyźnie.
Ponad to zredagowana zostanie broszura informacyjna związana z historią jego działalności dobroczynnej w kraju w latach jego życia.
W ramach projektu będzie także zorganizowane sympozjum z udziałem przedstawicieli z woj. podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego (7 listopada 2015 roku) z okazji , że rok 2015 został ogłoszony przez prezesa Zarządu Głównego
PCK rokiem Pawła Sapiehy.
Projekt realizowany jest w okresie 1.09. 2015 r. do 31.01.2016 r.
mat. nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *