Info

Krajowa Grupa Spożywcza „Polski Cukier” z najlepszą ofertą dla Plantatorów

Krajowa Grupa Spożywcza rozpoczęła proces kontraktacji na rok 2023. Cena za buraki kontraktowane ustalona została na poziomie nie mniej niż 45 euro za 1 tonę buraków standardowych. Jednocześnie Spółka  uważnie obserwuje dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynku rolnym w kraju i Europie i regularnie uczestniczy w spotkaniach z Plantatorami, którzy są najważniejszymi partnerami biznesowymi Spółki. W tym sezonie ponownie ma zostać krajowym liderem i zaoferować najlepszą cenę za dostarczone buraki cukrowe. Cukrownie należące do koncernu „Polski Cukier” już od wielu lat oferują polskim Plantatorom najwyższe stawki. Ostateczna cena za buraki cukrowe dostarczane
w nadchodzącej kampanii 2022 zostanie uzgodniona z Plantatorami przed jej rozpoczęciem. Spotkanie ze związkami zaplanowane jest na sierpień. 

W kampanii 2022/2023 obowiązywał będzie mechanizm reklasyfikacji buraków nadwyżkowych, co pozwoli na rozliczenie części dostarczonych nadwyżek w cenie buraków kontraktowanych. Ponadto w czerwcu bieżącego roku Spółka realizowała wypłatę dodatkowej premii
dla Plantatorów w wysokości 1000 zł netto do każdego zasianego i uprawianego hektara buraków cukrowych. Kondycja finansowa Spółki daje podstawy do tego, żeby realnie odpowiedzieć na wzrost kosztów uprawy buraka cukrowego. Krajowa Grupa Spożywcza, będąc podmiotem odpowiedzialnym społecznie, będzie kontynuować spotkania z Plantatorami buraka cukrowego i ustalać wspólnie warunki skupu buraków cukrowych jeszcze w tej kampanii cukrowniczej. Cena na kampanię 2022/2023 ma być najwyższą dostępną na polskim rynku.

Spółka podkreśla, że każdy z Plantatorów poza najwyższą stawką w kraju za dostarczone buraki cukrowe, może także liczyć na szereg działań wspierających ze strony Cukrowni takich jak: zaopatrzenie w rolnicze środki produkcji, szkolenia agrotechniczne, promocyjne programy ochronne oraz wsparcie Funduszu Pomocowego w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, chorób roślin czy ataku szkodników, z czego w ostatnich latach skorzystała znaczna ilość Plantatorów. Spółka oferuje także doradztwo wyspecjalizowanych agrotechników i inspektorów surowcowych.

Szczegółowe informacje zainteresowani Plantatorzy mogą uzyskać u Inspektorów surowcowych oraz w cukrowniach: Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło
i Werbkowice.

Jednocześnie Krajowa Grupa Spożywcza S.A. dzięki poszerzaniu obszarów działalności zwiększa swoje znaczenie zarówno na rynku polskim jak i europejskim, stając się silnym graczem w branży rolno–spożywczej, który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną oraz przyczyniać się do wzmocnienia pozycji produktów polskiego rolnictwa na rynku krajowym i zagranicznym.

Silny polski podmiot i odbudowa lokalnych rynków poprawi pozycję samych rolników
w łańcuchu żywnościowym i ma zapewnić, w tych trudnych czasach związanych z pandemią Covid-19 oraz wojną na Ukrainie, tak ważne bezpieczeństwo żywnościowe.

Komunikat Krajowej Grupy Spożywczej S.A. dot. sytuacji na rynku cukru w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *