LUBYCZA KRÓLEWSKA Zagrają w „Tropicieli z gimnazjum”

Gra „Tropiciele z gimnazjum” powstała w wyniku projektu „Aktywni w Społeczności”, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – inicjatywy lokalnej, która będzie realizowana 13 października 2016 roku w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej w Publicznym Gimnazjum.
Cel główny Inicjatywy: wzrost świadomości i aktywności obywatelskiej, lokalnej społeczności Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej. W grze może wziąć udział 5-6 zespołów. Najlepiej, aby każdy z nich liczył równa liczbę osób: ok. 5-8. Młodzież sama dzieli się na drużyny i wybiera swoją nazwę zespołu.
Młodzież może zaprosić do gry osoby dorosłe. Pokonanie trasy gry wymaga ok. 1 godz. 30 minut.
Gra przeprowadzona będzie na terenie szkoły i parkingu szkolnym. Do przeprowadzenia każdego z 6 punktów powołano:
Zadanie
Liczba osób potrzebnych do obsługi punktu
WODA – 2
ENERGIA – 2
UBRANIE – 2
TRANSPORT – 2
JEDZENIE – 1
SZKOŁA- 2
Każda drużyna otrzymuje list powitalny, swoją kartę do gry oraz mapki z zaznaczonymi punktami gry, aby sami dotarli do odpowiedniej stacji. Na każdej karcie oznaczony jest na szaro numer zadania, od którego powinna rozpocząć drużyna. Wszystkie drużyny rozpoczynają grę jednocześnie z różnych jej punktów.
Przy opisie każdego zadania znajduje się wprowadzenie. Zadania składają się z kilku części, oznaczonymi kolejnymi literami alfabetu. Drużyny wykonują kolejne części w kolejności przedstawionej w scenariuszu, a stację uznaje się za zaliczoną po wykonaniu ostatniej części zadania. Gdy drużyna wykona zadanie, osoba obsługująca dany punkt potwierdza to podpisem w polu odpowiadającemu numerowi zadania. Wynik punktowy notuje na własnym  formularzu.

Koordynatorem projektu jest Jadwiga Niedbała. Tomaszowski Portal Informacyjny patronuje temu wydarzeniu.
mat. nadesłany

tropiciele_lk_1 tropiciele_lk_2 tropiciele_lk_3 tropiciele_lk_4 tropiciele_lk_5plakat_lk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.