PODHORCE Spotkanie z uczniami

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim mł. insp. Artur Deryło podpisał projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pt. „Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie”.
W ramach tego projektu odbyło się spotkanie z uczniami w szkole podstawowej w Podhorcach (gm. Tomaszów Lubelski).
26 września 2017 roku wspólnie z pracownicami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach policjantki z naszej komendy spotkały się z uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Podhorcach. Na prelekcji omówiono rodzaje form przemocy w rodzinie (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbanie), jak również przemocy rówieśniczej. Wskazano gdzie szukać pomocy (podano numer telefonu zaufania), a także osoby, które mogą im pomóc w danej trudnej sytuacji. Ponadto omówiono zagrożenia płynące z Internetu – cyberprzemoc oraz zaprezentowano krótkie spoty dot. przemocy wobec dzieci i jak się przed tym uchronić. Dzieci czynnie brały udział w spotkaniu miały dużo pytań, a także zadziwiały nas jak wiele wiedzą na ten temat. Na koniec Panie z SOW przeprowadziły krótkie quizy po czym na koniec rozdały uczestnikom upominki i coś słodkiego.
Jest to jedno z pierwszych spotkań tym razem z dziećmi, ale planowane są też spotkania w ramach tego programu z osobami dorosłymi.

mat. KPP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.