TOMASZÓW Sesja Rady Miasta

W piątek 29 września 2017 roku odbędzie się Sesja Rady Miasta.
Początek o godz. 11.00, proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad XXXV sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
Stwierdzenie quorum
Przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
Interpelacje radnych
Odpowiedzi na interpelacje
Zapytania i wnioski
Odpowiedzi na zapytania i wnioski
Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
Wprowadzenie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego instrumentu płatniczego
Udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Likwidacja jednostki organizacyjnej Miasta Tomaszów Lubelski pod nazwą Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim
Uchwalenie rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – nieruchomości działki nr 15/1 cz. ark. 18 położonej przy ul. al. Sportowa w Tomaszowie Lubelskim na okres do trzech lat
Uchylenie uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakończenie obrad XXXV sesji VII kadencji Rady Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.