Uncategorized

MSW, Poczta Polska i Policja ostrzegają przed oszustami

– Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowaliśmy specjalne materiały, które za pośrednictwem Poczty Polskiej trafią do osób starszych. Jest to dostępny w placówkach pocztowych plakat oraz ulotka informujące o działaniach przestępców – powiedział Grzegorz Karpiński, wiceminister spraw wewnętrznych podczas konferencji ingerującej wspólną akcję MSW, Policji i Poczty Polskiej. Jej celem jest ostrzeżenie przed kradzieżami „na wnuczka” i „na policjanta”.

W toruńskiej placówce Poczty Polskiej odbyła się dziś konferencja inaugurująca kampanię informacyjną, przestrzegającą seniorów przed oszustami działającymi metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. W spotkaniu wzięli udział wiceminister Grzegorz Karpiński, Dyrektor Regionu Sieci Bydgoszcz Poczty Polskiej Katarzyna Wieniecka oraz Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Antoni Stramek.

Wiceszef MSW poinformował, że Ministerstwo, Policja i Poczta Polska, w ramach działań profilaktycznych, podpisały specjalne porozumienie. Opracowując akcję informacyjną, MSW z pomocą Komendy Stołecznej Policji, przygotowało 4,5 tys. plakatów i 225 tys. ulotek dotyczących metod „na wnuczka” i „na policjanta”.

Materiały zostały przekazane do 4 500 placówek pocztowych w całym kraju (po 1 plakacie i 50 ulotek na placówkę). Plakaty są eksponowane w widocznych miejscach na terenie obiektów, a ulotki rozdawane przez pracowników poczty starszym osobom.

– Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Przestępcy nie pozostają jednak w tyle i modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich metodą jest tzw. kradzież „na policjanta”. Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od osób starszych – ostrzegł wiceminister Grzegorz Karpiński.

Dodał, że statystycznie w trakcie jednego przestępstwa, ofiary oszustw „na wnuczka” lub „na policjanta” tracą ponad 11 tys. złotych.

– Najwyższa strata poniesiona do tej pory sięgnęła kwoty 370 tys. złotych – powiedział podczas konferencji wiceminister Grzegorz Karpiński.

– Poczta Polska jako operator narodowy zawsze wspiera akcje, które dotyczą dbałości o bezpieczeństwo swoich klientów. Jesteśmy instytucją zaufania publicznego a nasz unikalny kontakt z klientem pozwala lepiej niż innym rozpoznawać ich potrzeby i dostrzegać ewentualne zagrożenia. Pocztowcy niejednokrotnie udowodnili, że los ich klientów nie jest im obojętny. Sami często przyczyniali się do wykrywania przestępstw przeciwko mieniu osób starszych – powiedziała Katarzyna Wieniecka, dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Bydgoszczy.

Wiceszef MSW podkreślił, że w przypadku tego rodzaju przestępstw, najskuteczniejsza jest profilaktyka.

– Zwracam się również z apelem do rodzin i opiekunów osób starszych, aby poinformowały swoich bliskich, że Policja nigdy nie prosi o pieniądze na prowadzenie swoich działań. To najprostszy i najskuteczniejszy sposób, aby uchronić je przed ryzykiem utraty oszczędności – podkreślił wiceminister Grzegorz Karpiński.

Policja stale informuje o zagrożeniu, na jakie oszuści narażają osoby starsze. Z policyjnych informacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia. Dzięki temu coraz częściej przestępcom nie udaje się oszukać kolejnych osób, do których telefonują i usiłują wyłudzić pieniądze. W pierwszym półroczu 2015 roku policjanci odnotowali 1 572 próby wyłudzenia pieniędzy tą metodą. W ponad tysiącu zakończyło się to na usiłowaniu. Dokonano 562 oszustw, w tym „na policjanta” – 401, a „na wnuczka” – 161. Łączne straty wyniosły ponad 17,5 mln. Złotych. Zatrzymano 137 sprawców.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *