GALERIAInfo

Podsumowano konkurs historyczny pn. „Wakacje z historią”

27 września 2021 r. (poniedziałek) w Delegaturze LUW w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego pn. „Wakacje z historią” zrealizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Do konkursu zaproszona została młodzież szkolna, ze szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny (tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego).

Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych z terenu Zamojszczyzny, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy w formie zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji poświęconej Bohaterowi, Żołnierzowi Niezłomnemu, związanemu z działalnością niepodległościową na terenie powiatu, w którym znajduje się szkoła a autor pracy jest jej uczniem. Zadanie to jest kontynuacją dotychczasowych działań Związku skoncentrowanych na popularyzacji i zachowaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych walczących na terenie Zamojszczyzny.

Spotkanie podsumowujące tegoroczny konkurs składało z się części oficjalnej oraz uroczystego wręczenia nagród i podziękowań. Po wprowadzeniu sztandaru ŚZŻAK Okręg Zamość przez poczet w składzie: dowódca pocztu por. Andrzej Jaroszyński, Eugeniusz Stasiek, Franciszek Duda, Eugeniusz Czuj został odśpiewany hymn narodowy. Następnie w imieniu organizatorów uczestników powitał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej edycji konkursu, podziękował za wsparcie finansowe Ministerstwu Obrony oraz pomoc w realizacji partnerowi projektu Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom Związku, a przede wszystkim jego uczestnikom – młodzieży szkolnej. Prezes Związku pogratulował uczniom wysokiego poziomu prac, podziękował za wykazywanie zainteresowania historią i działalnością żołnierzy AK. Ww. zachęcił również uczniów, aby kontynuowali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę historyczną, życząc dalszych sukcesów w nauce i rozwijania swoich pasji.

W trakcie spotkania Prezes ŚZŻAK O/Z nawiązując do tegorocznej realizacji projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, przypominał jak dużym zainteresowaniem cieszyła się jego ubiegłoroczna edycja, w której wzięło udział ok. 1200 uczniów i opiekunów. Nowością w tym roku są wprowadzone lekcje historii online. Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2021/06/24/pierwsze-spotkanie-w-ramach-projektu-szzak-o-z-pn-niezlomni-zolnierze-zamojszczyzny-zywa-lekcja-patriotyzmu-wspolfinansowanego-przez-ministerstwo-obrony-narodowej/

Prezes S. Zawiślak pokrótce streścił planowane działania w ramach podpisanej z Ministerstwem Obrony Narodowej umowy oraz zaprosił Dyrekcje szkół  i nauczycieli do dalszej współpracy.

Wyniki  konkursu historycznego:

Do konkursu przystąpiło łącznie 13 uczestników, w tym 10 ze szkół podstawowych i 3 ponadpodstawowych, reprezentujących szkoły z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny tj.: Szkoła Podstawowej nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli, Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonia, Szkoła Podstawowa w Pniówku, Szkoła Podstawowa w Wielączy, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Zespół Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 20.09.2021 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja w składzie:

Przewodniczący komisji:

Bogdan Leszczuk – nauczyciel/konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu

Członkowie:

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Agnieszka Niańko – nauczyciel WOS, I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Monika Paska – nauczyciel historii, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu

ks. dr Piotr Brodziak – Kuria Diecezjalna Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość w osobach:

por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Prezes Koła Rejonowego w Uchaniach

Jerzy Blicharz – ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Biłgoraj

Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I kat. klas 7 – 8 szkoły podstawowej, II kat. klas 1 – 2 i III kat. klas 3-4 szkoły ponadpodstawowej.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

W kategorii klas 7 – 8 szkół podstawowych przyznano:

I miejsceHanna Dworzycka uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim;

II miejsce – Agata Wrona uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie;

II miejsce – Emilia Niedźwiedź uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

II miejsceJakub Krawczyk uczeń Szkoły Podstawowej w Łaszczowie

III miejsce – Antoni Zymon uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy

Wyróżnienie: Dominik Tomaszewski uczeń Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonia

Podziękowania za udział: Piotr Szpindor (Szkoła Podstawowa w Pniówku), Nicola Waga (Szkoła Podstawowa w Wielączy), Antonina Szklarz (Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu), Weronika Węgrzyn (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie)

 

W kategorii klas 1-2 szkół ponadpodstawowych przyznano:

I miejsce – Szymon Wachowicz uczeń Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

II miejsce – Julia Malec uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

 

W kategorii klas 3-4 szkół ponadpodstawowych przyznano:

I miejsce Aleksandra Łasocha uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

 

Podziękowania otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

Pani Anna Rojek – Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Publicznych w Suścu

Pani Urszula Gomuła – Szkoła Podstawowa w Wielączy

Pani Iwona Gałecka – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

Pani Małgorzata Kociuba – Szkoły Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Agata Malec – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

Pani Agnieszka Sawic-Kołodziejczyk – Zespół Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

Pani Urszula Janicka – Szkoła Podstawowa w Łaszczowie im. Gen. Władysława Sikorskiego

Pan Roman Kowalczuk – Szkoła Podstawowa w Pniówku

Pani Maria Jakubiszak – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Pani Małgorzata Małysz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy

Pani Maria Dworzycka – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Pani Małgorzata Hysa – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonia

 

Dyrektorzy szkół:

Pani Małgorzata Piłat – Zespół Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie

Pani  Jolanta Szpunar – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

Pani Alina Korneluk – Szkoła Podstawowa w Pniówku

Pani Jadwiga Sokół – Szkoła Podstawowa w Wielączy

Pani Maria Sak – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Pan Piotr Szumilak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Pani Anna Budenko – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Ewa Maj – Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy

Pani Alicja Poździk – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonia

Pani Aneta Tywoniuk-Małysz  – Szkoła Podstawowa w Łaszczowie im. Gen. Władysława Sikorskiego

Pan Leszek Bober – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Pani Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu tj. ogłoszeniu jego wyników i wręczeniu nagród wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z, członkowie komisji konkursowej, dyrektorzy i nauczyciele/opiekunowie oraz uczniowie.

Po odczytaniu protokołu z rozstrzygnięcia konkursu przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej Pana Bogdana Leszczuka odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Laureatom i wszystkim wyróżnionym uczestnikom wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, w tym zestawy survivalowe, drewniane szachy. Nagrody przekazali wspólnie przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu – Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk, Przewodniczący Komisji Konkursowej – Bogdan Leszczuk, Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński i członkowie Związku.

Uczestnicy konkursu, którzy nie znaleźli się w gronie laureatów, otrzymali drobne upominki za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie pracy. Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom, dyrekcjom szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

Organizatorzy podziękowali także Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Monice Żur za pomoc w organizacji konkursu. Nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu, Dyrektorzy szkół oraz członkowie komisji konkursowej w ramach podziękowania od ŚZŻAK Okręg Zamość otrzymali egzemplarze publikacji, wydanej staraniem Związku pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944”, oraz „Dzienniki 1944-1954” autorstwa dr. Zygmunta Klukowskiego.

Na zakończenie Prezes ŚZŻAK O/Z S. Zawiślak podziękował wszystkim gościom – uczestnikom podsumowania, także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez ŚZŻAK O/Zamość, zapraszając do udziału w przyszłych zmaganiach konkursowych oraz kolejnych projektach patriotycznych.

Serdecznie dziękujemy młodzieży oraz nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych inicjatywach!

 

 Pełna galeria zdjęć do pobrania na stronie ŚZŻAK O/Zamość: www. akazamosc.pl.

mat. Sekretariat Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *