Szkoła w Pasiekach z odznakami

Ubiegły rok szkolny nie był łatwy. Mimo wszystko Szkole Podstawowej w Pasiekach udało się całkiem nieźle odnaleźć w nowej rzeczywistości i nauczyć wielu nowych inspirujących rzeczy.

Wspólny wysiłek szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców opłacił się. Szkoła Podstawowa w Pasiekach otrzymała Brązową Odznakę w Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności.

Mało?

Otrzymała też Krajową Odznakę Jakości za międzynarodowy Projekt eTwinning “DIAL English”.

Co to takiego?

Konkurs SKO dla szkół” to możliwość dla kilkuset szkół podstawowych na zdobycie atrakcyjnych nagród finansowych. Warunkiem jest wykazanie się aktywnością, pomysłowością i przedsiębiorczością w ramach programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności. Aby wziąć udział w konkursie, nasza szkoła aktywnie działała w ramach swojej Szkolnej Kasy Oszczędności oraz stworzyła prezentację pokazującą dokonania szkoły w ramach SKO.

Odznaka Jakości eTwinning jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom.

Ale… po co?

Żeby uczniom bardziej się chciało! Jest to większa motywacja dla uczniów do prowadzenia zaplanowanych działań.

Żeby szkoła rozwijała się! Szkoły publiczne mają okazję potwierdzić swoje zaangażowanie, dążenie do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia oraz otwartość na współpracę europejską.

Realizacja projektu “DIAL English” w naszej szkole polegała na międzynarodowej współpracy czterech krajów: Polski, Turcji, Hiszpanii i Ukrainy. Zrealizowane zostały tematy z podstawy programowej języka angielskiego z wykorzystaniem aktywizujących ćwiczeń z zakresu inteligencji wielorakiej.

W projekcie łącznie wzięło udział 135 uczniów. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są ich dominujące inteligencje i pod tym względem zostali podzieleni na grupy. Co miesiąc odbywały się spotkania online podsumowujące działania każdej z ośmiu międzynarodowych grup uczniów. Uczestnicy przygotowywali działania dotyczące ich inteligencji za pomocą narzędzi Web 2 np. linoit, Incredibox, Flipgrid, edpuzzle, InVideo, Chatterpix, liveworksheets, Voki, canva.

Jednak… apetyt rośnie w miarę jedzenia. Uczniowie i nauczyciele nie spoczywają na laurach, wciąż śledzą nowinki i ciekawe projekty.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.