POWIAT Absolutorium dla starosty

starostwo_powiatowe

Pod koniec czerwca odbyła się XV sesja Rady Powiatu.
Radni mieli nad czym głosować, przede wszystkim udzielili absolutorium Janowi Kowalczykowi – staroście powiatu tomaszowskiego.
co wynikło w drodze głosowania?
Radni udzielili pomocy rzeczowej kilku gminom w postaci przekazania kostki brukowej w ilości 1050 m Gminie Tomaszów Lubelski, która ma posłużyć jednostce OSP Łaszczówka, OSP Rogóźno i OSP Typin. Gminie Krynice w ilości 484 m, która ma posłużyć OSP Majdan Krynicki, OSP Huta Dzierążńska, OSP Źwiartówek. Gminie Tyszowce w ilości 432 m, która ma posłużyć OSP Czartowczyk i OSP Perespa.
Radni udzielili dotacji dla kilku parafii z terenu powiatu na remonty kościołów, które są wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego:
– parafia pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim – 10 tys zł na prace konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła,
– parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Nabrożu – 7 tys zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
– parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach – 9 tys zł na remont ołtarza bocznego wpisanego do rejestru zabytków.
– parafia pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena w Suścu – 4 tys zł na remont drewnianej dzwonnicy kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
– parafia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Perespie – 10 tys zł na wymianę okien w zabytkowym kościele wpisanym do rejestru zabytków.
Ponadto radni zapoznawali się z licznymi sprawozdaniami przede wszystkim ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok za które wszyscy jednogłośnie udzielili absolutorium staroście Janowi Kowalczykowi.
Ponadto szczegółowo przedstawiane były sprawozdania z :
– działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za rok 2015,
– działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim,
– realizacji „Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Tomaszowskim na lata 2014-2018” za rok 2015,
– sprawozdanie o stanie środowiska w Powiecie Tomaszowskim za 2015 rok,
– sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu tomaszowskiego,
– sprawozdanie z zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.
Radni podjęli uchwały w sprawach:
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tyszowcach (nieruchomość pozostająca pod trwałym zarządem Domu Pomocy Społecznej),
– wyrażenia zgody na pozbawienie drogi kategorii powiatowej (droga znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Lubycza Królewska),
– wyrażenia zgody w sprawie przyjęcia „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016-2022”,
– wyrażenie zgody w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2018”,
Wyrażenie zgody w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 201622022”.
mat. autorski blog radnego powiatu – Witolda Pitury „Bliżej powiatu”/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.