POWIAT Przebudowa dróg w 2018 roku

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę o umieszczeniu w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 partnerskiego projektu powiatów województwa lubelskiego pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.
Liderem przedsięwzięcia jest powiat lubelski. Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego ma kluczowe znaczenie, ponieważ otwiera powiatom procedurę przygotowania i złożenia ostatecznego wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym pozyskania długo oczekiwanych środków unijnych na inwestycje drogowe. Przedmiotowy projekt obejmuje realizacje 25 zadań inwestycyjnych na terenie wszystkich 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego, polegających na rozbudowie/ przebudowie ponad 220 km dróg powiatowych. Wstępna wartość projektu wynosi ponad 191 mln złotych w tym 120 mln złotych stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Aktualnie trwają zaawansowane prace przygotowawcze dot. przygotowania procesu inwestycyjnego, w tym opracowania dokumentacji technicznych, uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji, w tym w szczególności decyzji środowiskowych oraz zgłoszeń/pozwoleń/ zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych.
Przebudowa dróg będzie realizowana w 2018 roku.
W powiecie tomaszowskim będą przebudowane 2 odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 26,5 km.
1.  droga nr 3514L na odcinku Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare o długości 17,6 km.
2. droga nr 3505L na odcinku Tarnawatka – Werechanie o długości 8,9 km.
W 2017 roku będzie realizowana przebudowa dróg powiatowych  dofinansowanych  ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
1. droga nr 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11,23 km.
2. droga nr 3516L Górno – Telatyn na odcinku Posadów – Telatyn o długości 5,4 km.
Ze środków powiatu oraz gmin przebudowane zostaną odcinki dróg powiatowych:
1. droga nr 3507L Źwiartów – Rachanie.
2. droga nr 3511L  Tyszowce – Dobużek – Łaszczów.
3. droga nr 3527L Nedeżów – Sowiniec.
Starosta Jan Kowalczyk złożył do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie przebudowy trzech mostów wraz z dojazdami do każdego z nich na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła w ciągu drogi powiatowej 3522L Łaszczów – Dyniska – Ulików.
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przygotowuje dokumentacje projektowe, żeby złożyć wniosek do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę dróg powiatowych:
1. 3260L Tomaszów – Krasnobród (do granic powiatu) ok. 8,3 km.
2. 3521L Przewłoka – Hubinek – Podlodów o długości 13,4 km.
mat. Starostwo Powiatowe w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.