Uncategorized

PZU utworzy towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Komisja Nadzoru Finansowego 03.11.2015 r. wyraziła zgodę na utworzenie przez PZU TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW). To krok w kierunku zapewnienia polskim szpitalom efektywnej ochrony ubezpieczeniowej skupionej na aktywnym zarządzaniu ryzykiem.

W ten sposób PZU wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów medycznych. Założenie biznesowe TUW opiera się na modelu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w celu jego optymalizacji i w konsekwencji, obniżeniu wysokości składki ubezpieczeniowej.

W skład pierwszego zarządu PZUW wchodzą Rafał Kiliński – prezes zarządu, oraz członkowie zarządu: Aneta Zawistowska i Katarzyna Łubkowska.

Szpitale, które będą współpracowały w ramach TUW i minimalizowały ryzyko wystąpienia szkody, będą płaciły niższe składki ubezpieczeniowe. Zyskają możliwość rozpraszania ryzyka w ramach związków wzajemności dostosowanych do specyfiki danej grupy podmiotów medycznych. Dostaną też wsparcie w aktywnym zarządzaniu ryzykiem.

PZU będzie członkiem – założycielem TUW. Aby zostać członkiem towarzystwa, szpital będzie musiał wnieść jednorazową, symboliczną opłatę.

– Ostatnio zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie szpitali alternatywnymi formami ubezpieczeń, zwłaszcza w zakresie obowiązkowego OC. Dzięki towarzystwu zyskujemy dodatkowy model operacyjny. Polega on na oferowaniu ochrony ubezpieczeniowej w ramach związków wzajemności członkowskiej i poszerzeniu gamy produktowej. Oceniamy, że to może korzystnie wpłynąć na poziom udziałów rynkowych Grupy PZU – mówi Rafał Kiliński, prezes PZUW.

Zarządzający szpitalami w perspektywie dostrzegą możliwość otrzymania niższej ceny za ubezpieczenie dzięki pracy nad jakością ryzyka. PZU będzie kompleksowym reformatorem: podzieli się wiedzą i ryzykiem m.in. poprzez rozbudowaną współpracę w ramach Medycznej Oceny Ryzyka (MOR) w wypracowywaniu rekomendacji do zarządzania i ograniczania ryzyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *