RACHANIE Eksponaty Pana Błażeja

Błażej Czyrka mieszka od 30 lat w Rachaniach, obecnie jest emerytem. Lubi wędkować w stawie gminnym, hoduje gołębie rasowe, próbuje grać na instrumentach klawiszowych, kocha też majsterkowanie we własnym warsztacie przydomowym. Zimową porą wpadł na pomysł, aby zorganizować wystawę sprzętu gospodarstwa domowego oraz rolnego, używanego dawniej w gospodarstwach. Nazwał ją „Dobra rolnika XX wieku”.

Początkowo eksponaty pozyskiwał od sąsiadów i rodziny. Następnie od dobroczyńców, odzyskane ze starych chałup, szop, stodół, często wyciągane z chwastów, sam je odnawiał i restaurował. W tej chwili posiada około 30 eksponatów. Myśli o poszerzeniu i uzupełnieniu ekspozycji małogabarytopwej, planuje również wykonać napisy informacyjne dla zwiedzających w szczególności dla dzieci i młodzieży, którym ten sprzęt jest nieznany. Pozyskane eksponaty to: maglownica do zmiękczania prześcieradeł, tara ręczna wraz z kijanką, piła poprzeczna ręczna do cięcia bali i drewa, kociuba do pdgartania ognia, łopata drewniana do wkładania i wyciągania bochnów chleba z pieca, ćwierć do odmierzania zboża 25 kg., garniec do zboża 5 kg. Dzieża do mieszania ciasta, maślniczka do wyrobu masła, przetak do podsiewania zboża, międlica do łamania konopi, fajtak do pomiarów pola, babka do klepania kosy, osełka drewniana siekana i toczak do ostrzenia, kosa do koszenia traw i zboża, pielaczka do obróbki międzyrzędzi i buraków, płużek do obsypywania ziemniaków, brony do wyrównania powierzchni pola, kultywator piątak do spulchniania gleby, pług jedno i dwuskibowy do orki, pompa ręczna do pozyskiwania wody. Zainteresowanych i zwiedzających Rachanie zapraszamy do obejrzenia eksponatów. Panu Błażejowi życzymy kolejnych pomysłów i wielu sukcesów.

Stanisław Seńko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.