RACHANIE Jubileusz 90- lecia Szkoły Podstawowej

16 października 2021 r. społeczność szkolna spotkała się, aby uczestniczyć w uroczystości poświęconej obchodom Jubileuszu 90- lecia Szkoły Podstawowej w Rachaniach.

W uroczystości uczestniczyli p. Tomasz Zieliński- poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
p. Monika Żur- Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie,p. Robert Bondyra- Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, p. Piotr Budyńczuk- zastępca dyrektora departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, p. Teresa Semczyszyn- Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, p. Roman Miedziak- Wójt Gminy Rachanie, p. Agata Niedziółka- Sekretarz Gminy Rachanie, p. Justyna Mańkut- Skarbnik Gminy Rachanie, p. Wiesław Pałczyński- Przewodniczący Rady Gminy Rachanie, p. Stanisław Seńko- wieloletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach, nauczyciele i pracownicy emeryci- z paniami Dyrektor- p.Marią Ziober, p. Krystyną Smyk, p. Grażyną Świtnicką, ks. dr Gabriel Cisek, ks. dr Krzysztof Kłos, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice, absolwenci i sympatycy szkoły.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Kościele Parafialnym w Rachaniach, po czym uczestnicy święta udali się do szkoły na część oficjalną i artystyczną. Mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć Kroniki szkolne prowadzone od 1944, wpisać się do Księgi pamiątkowej, podziwiać prace artystyczne absolwentów i uczniów, wyruszyć w sentymentalną podróż.

Na przestrzeni 90 lat szkoła dała podstawy nauki- 2382 absolwentom- ludziom szlachetnym wartościowym, bez względu na zdobyte wykształcenie.
Dzisiaj do szkoły uczęszcza 124 uczniów i 14 przedszkolaków. W szkole pracuje 23 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.
Święto było okazją do złożenia serdecznych podziękowań nauczycielom, przedstawicielom władz oświatowych i samorządowych, rodzicom, pracownikom, instytucjom współpracującym za pomoc i zaangażowanie w prace na rzecz uczniów i szkoły.

90 lat w historii szkoły to wiele pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników. To również ogrom radości, sukcesów, śmiechów, wzruszeń, ale i ocean łez, rozczarowań i niespełnionych pragnień. To mnóstwo zawiązanych przyjaźni, pierwszych miłości, odkrytych talentów, pierwszych trudnych wyborów. Szkoła Podstawowa w Rachaniach jest istotną częścią historii Rachań i okolicznych miejscowości. To właśnie obchody rocznicowe stanowią okazję do utrwalenia wspomnień o przeszłości tej instytucji i ludziach, bez których trudno wyobrazić sobie naszą codzienność.
Jubileusz 90- lecia Szkoły Podstawowej w Rachaniach dał nam możliwość do podróży w czasie, był okazją do wzruszeń, refleksji nad mijającym czasem.
Naszym uczniom pozwolił docenić miejsce, w którym się uczą, z szacunkiem będą podchodzić do dokonań, wkładu także w ich wychowanie, starszych pokoleń.

www.facebook.com/szkola.rachanie

mat. www.facebook.com/szkola.rachanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.