Rachanie

RACHANIE Zajęcia z fizjoterapeutą

Koło Gospodyń Wiejskich w Rachaniach w grudniu 2019 r. realizowało projekt z dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia- p.n. „Wsparcie działań na rzecz rolników i członków ich rodzin w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej. Panie z KGW zorganizowały zajęcia w GOK-u w Rachaniach     z fizjoterapeutką. Dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w Rachaniach przygotowały plakaty, członkinie koła przygotowały ulotki i zestawy ćwiczeń, odbyła się pogadanka nt. bezpiecznej pracy rolnika dla zdrowia kręgosłupa.  Zakupiono 15 materaców rehabilitacyjnych, 20 piłek do ćwiczeń, 4 rotory rehabilitacyjne oraz tablicę magnetyczną. Uczestnicy zajęć wyrazili swoje zadowolenie z realizacji projektu i zadeklarowali kontynuację zajęć po nowym roku.

Sylwia Kopytko

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *