Info

Ruszył nabór par do rządowego programu refundacji in vitro

Diagnoza „niepłodność” jest dużym wyzwaniem dla osób pragnących zostać rodzicami. Niestety nie zawsze leczenie za pomocą leków, zabiegów, inseminacji domacicznej przynosi oczekiwany efekt w postaci ciąży. Czasem niezbędne jest zastosowanie in vitro, które jest dosyć kosztowne i nie każdy może sobie na tego typu terapię pozwolić. Dużym wsparciem okazuje się ogólnopolski program refundacji in vitro, finansowany z budżetu państwa. Realizowany jest w ośrodkach wspomaganego rozrodu, jak chociażby Klinika Bocian w Lublinie.

Ogólnopolski program in vitro

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028” ma zapewnić równy dostęp do leczenia niepłodności metodą in vitro i przyczynić się do poprawy demograficznej. Poza tym daje też możliwości zabezpieczenia płodności na przyszłość u osób przed lub w trakcie leczenia onkologicznego.

Refundowane procedury in vitro

W tym przypadku finansowaniu podlega cała procedura zapłodnienia pozaustrojowego, zarówno kwalifikacja par, konieczne badania, jak i niezbędne części procedury in vitro potrzebne do jej skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia. Para może skorzystać nie tylko z własnych gamet, ale również, o ile są takie wskazania medyczne, z dawstwa nasienia, komórek jajowych i zarodków. Warto przy tym wziąć pod uwagę, że para będzie miała możliwość skorzystania z 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu – do 4 cykli in vitro z własnymi komórkami rozrodczymi lub nasieniem dawcy, do 2 cykli z komórkami dawczyni i do 6 cykli z zarodkami dawców. 

Kwalifikacja par do ogólnopolskiego programu in vitro

Para, która chce skorzystać z rządowego programu refundacji in vitro, musi spełnić kilka warunków, dotyczących związku, wieku, ale też kwestii medycznych. Jeżeli chodzi o związek to para musi być albo małżeństwem, albo we wspólnym pożyciu. Górna granica wieku ustalona jest dla kobiet, jak i dla mężczyzn. U pacjentek jest to maksymalnie do 42. roku życia, gdy korzystają z własnych oocytów lub nasienia dawcy, do 45. roku życia, gdy podchodzą do procedury in vitro z dawstwem zarodków lub komórek jajowych. W przypadku panów do 55. roku życia. Warto wskazać, że program jest otwarty również dla osób, które mają zamrożone zarodki, podchodziły wcześniej do innych samorządowych programów dofinansowania do in vitro, a także mają już dzieci.

Realizatorzy programu in vitro

W drodze konkursu spośród ośrodków wspomaganego rozrodu, zostały wyłonione klinik, które są realizatorami rządowego programu refundacji in vitro. Do nich należy też Klinika Bocian w Lublinie, zlokalizowana przy ul. Relaksowej 26, zajmujący się diagnostyką i leczeniem niepłodności także za pomocą zapłodnienia pozaustrojowego. Realizatorami programu in vitro zostały także ośrodki Kliniki Bocian w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Więcej informacji na temat finansowania zapłodnienia pozaustrojowego można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z kliniką telefonicznie: +48 81 475 76 80 lub odwiedzając stronę:

https://klinikabocian.pl/klinika/dofinansowanie-in-vitro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *