TOMASZÓW Dotacje dla OSP

7 października 2019 r. w sali Tomaszowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie promes przedstawicielom jednostek OSP z terenu powiatu tomaszowskiego na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku. Wręczenia dokonał Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Senator RP Jerzy Chróścikowski oraz Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu tomaszowskiego, których powitał Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk. Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości min. 5000 zł otrzymało 105 jednostek OSP z powiatu tomaszowskiego na łączną kwotę 630 000 zł. Celem inicjatywy jest wsparcie zadań określonych po ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej na: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Zaproszeni goście złożyli gratulacje przedstawicielom jednostek OSP otrzymania dodatkowych środków na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną i szkoleniową.W najbliższym czasie nastąpi realizacja zaplanowanych przez jednostki OSP zadań, przedsięwzięć i zakupów rzeczowych.

mat. Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.