TOMASZÓW Dzień Edukacji Narodowej. Wręczono nagrody nauczycielom

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 10 października 2019 r. odbyło się spotkanie z nauczycielami i pracownikami tomaszowskich szkół podstawowych i przedszkoli.

W spotkaniu wzięli udział: Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Mirosław Fus Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Ryszard Szczepaniuk Przewodniczący Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Henryk Nowosad Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Jacek Pawłucki Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i członek zarządu Starostwa Powiatowego, Piotr Szumilak Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim.

Spotkanie zainaugurował występ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Okolicznościowy program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Korzeniowskiej-Witt, Elżbiety Gryglickiej, Zdzisławy Stechnij.

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski powitał przybyłych na spotkanie, podziękował nauczycielom za ich pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, następnie wręczył Nagrody Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski przyznane dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Ponadto zostały wręczone listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali:

Przedszkole Samorządowe Nr 1:

 1. Anna Pitura
 2. Alicja Aniela Kołodziej

Przedszkole Samorządowe Nr 2:

 1. Anna Ferens

Przedszkole Samorządowe Nr 5:

 1. Jolanta Samulak

Szkoła Podstawowa Nr 1:

 1. Bożena Szacfajer
 2. Agnieszka Malec
 3. Mariusz Skawiński

Szkoła Podstawowa Nr 2:

 1. Iwona Anna Stożek
 2. Dorota Krystyna Sienkiel
 3. Wojciech Adam Przybyła
 4. Krzysztofa Kulas
 5. Małgorzata Giska
 6. Marzena Janina Mazur

Szkoła Podstawowa Nr 3:

 1. Joanna Danuta Girguś
 2. Ireneusz Marek Herda
 3. Anita Kłos
 4. Krystyna Kołcun
 5. Piotr Aleksander Kowalski

 

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Urszula Jarczak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Mariola Mazurek – Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 • Małgorzata Korzeniowska-Witt – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich
 • Iwona Jędruszko – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr Janusza Petera
 • Andrzej Stechnij – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

NAGRODA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 • Andrzej Nowosielecki – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr Janusza Petera

mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.