TOMASZÓW Ukazał się nowy numer Rocznika Tomaszowskiego

7 października br. podczas miejskich uroczystości z okazji 398. rocznicy zatwierdzenia prawa miejskiego dla naszego miasta przez króla Zygmunta III Wazę, wydanego przez ordynata Tomasza Zamoyskiego odbyła się promocja 8 numeru Rocznika Tomaszowskiego. Prezentacji wydawnictwa dokonali: redaktor naczelny – prof. dr hab. Marek Sioma – pracownik naukowy Instytutu Historii UMCS w Lublinie oraz zastępca redaktora, sekretarz redakcji Janusz Brodowski – Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera.

Nad 8 numerem Rocznika Tomaszowskiego pracowała redakcja w składzie: Marek Sioma (redaktor naczelny), Janusz Brodowski (zastępca redaktora, sekretarz redakcji), Wojciech Dziedzic (redaktor językowy), Mariusz Skorniewski (redaktor tematyczny). Współpracę z redakcją podjęli pracownicy naukowi, historycy i regionaliści z różnych środowisk nie tylko z Lubelszczyzny ale po raz pierwszy także z Ukrainy.

Rocznik Tomaszowski 8/2019 składa się z ośmiu rozdziałów, pierwszy pt. Artykuły, zawiera jedenaście tekstów:

Elżbiety Sobieszczańskiej z Bielska Białej

Z Sobieszczan do Podlodowa. Historia braci Józefa i Wojciecha „Piorun” Sobieszczańskich.

Katarzyny Warmińskiej – Mazurek z Tomaszowa Lubelskiego

Nieistniejąca cerkiew p.w. Św. Jerzego Męczennika w Tomaszowie Lubelskim w świetle dziewiętnastowiecznych archiwaliów.

Agnieszki Szykuły – Żygawskiej z Zamościa

Scena „Anioł Redempcyjny z dwoma niewolnikami” z klasztoru Trynitarzy w Tomaszowie Lubelskim.

Artura Góraka z Lublina

Rosyjski herb Tomaszowa Lubelskiego.

Zdzisława Pizuna z Lubyczy Królewskiej i Ryszarda Gawrysia z Siedlisk

Z dziejów wsi Hrebenne do 1918 r.

Ks. Krzysztofa Grzesiaka z Lublina

Akcja rekoncyliacyjna w okolicach Tomaszowa Lubelskiego – w stulecie wydarzeń.

Beaty Gałan-Smól z Krynic

Życie społeczno-polityczne wsi i gminy Krynice w dwudziestoleciu międzywojennym.

Roberta Czyża z Tomaszowa Lubelskiego

– Profesorowie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w okresie międzywojennym na podstawie wspomnień i materiałów źródłowych. Część 3 – Nauczyciele języka polskiego. Eugeniusza Hanejko z Tomaszowa Lubelskiego

Szpital Polowy 503 w wojnie obronnej 1939 roku.

Wojciecha Dziedzica z Tomaszowa Lubelskiego

Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa na tle działań Armii „Kraków” w pierwszej bitwie tomaszowskiej. W 80. Rocznicę wojny 1939 r.

Mariusza Kopra z Lublina

Zagadkowe toponimy powiatu tomaszowskiego: Paary, Pucharki, Szkoci Dół i Ulhówek.

W Miscellaneach:

Zygmunt Bernard Jarosz z Suśca opisał – Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w miejscowości Susiec,

Yaroslava Popovych z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki opisała – Dziedzictwo kulturowe Rawy Ruskiej w perspektywie rozwoju turystyki na Roztoczu.

W rozdziale Historie Rodzinne:

Ksiądz Edward Walewander z Lublina opisał Niemirówek – rodzinna wieś po latach. Jest to przedmowa do książki pt. „Niemirówek w starej fotografii. Ludzie i wydarzenia”, przygotowywanej do druku na początku 2020 r.,

Jakub Starczuk – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim zamieścił artykuł pt. Moja rodzina i sto lat niepodległości. Rodzina Starczuków i „Golgota Wschodu”.

Czwarty rozdział Wspomnienia zawiera artykuł Marii Jarosz z Bełżca pt. 6 lat na Syberii oraz ś.p. Zygmunta Wiśniarskiego ps. Anglik pt. – Wspomnienia z żywota człeka poczciwego. Część I.

Rozdział Źródła Drukowane zawiera trzy teksty:

Roberta Czyża – Wspomnienia i refleksje o działalności konspiracyjnej Stefana Józefa Pióro ps. „Czapeczka”,

Księdza Edwarda Walewandera – Jubileusz miasta kresowego. Kazanie wygłoszone 7 października 2018 r. na mszy św. w kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim z okazji 397. rocznicy nadania praw miejskich miastu,

Posła Tomasza Zielińskiego – Kolumny Pamięci w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim.

W rozdziale Biogramy, Henryk Welcz z Lublina przedstawił postać Antoniego Bednarza – flecistę i skrzypka z Nowej Wsi.

Rozdział Recenzje autorstwa Wojciecha Dziedzica przybliża Czytelnikowi dwa Wydawnictwa: Album Tomaszów Lubelski – Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim oraz książkę autobiograficzną Adama Kozaczyńskiego – tomaszowskiego opozycjonisty pt. „Warto było…”

Ostatni rozdział Kronika zawiera Wydarzenia w Tomaszowie Lubelskim w 2018 roku opracowane przez Janusza Brodowskiego.

Egzemplarze autorskie wręczyli przybyłym na uroczystość autorom: redaktor naczelny prof. dr hab. Marek Sioma oraz prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego – Anna Pitura.

Wydanie Rocznika Tomaszowskiego współfinansowali: Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Henryki Karwan Starosta Tomaszowskie oraz Andrzejowi Kudlickiemu właściciel Biura Turystycznego Quand, którym podziękowała prezes TTR Anna Pitura.

Janusz Brodowski w imieniu redaktora naczelnego i swoim własnym podziękował kolegom z redakcji: Wojciechowi Dziedzicowi i Mariuszowi Skorniewskiemu za pracę przy jego redagowaniu, Teresie Dunin z Lublina za prace redakcyjne i korektę rocznika, Mikołajowi Malarczykowi z wydawnictwa „Morpol” z Lublina za prace techniczne związane z wydawnictwem począwszy od projektu okładki, poprzez skład i łamanie komputerowe na doprowadzeniu do druku w drukarni „Tekst” w Lublinie oraz osobiste dostarczenie Rocznika do Tomaszowa, Waldemarowi Fugasowi za tłumaczenie streszczeń na język angielski i Piotrowi Łozie za wykonanie fotografii na okładkę rocznika.

Rocznik można nabyć w siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera ul. Zamojska 2.

mat. nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.