TOMASZÓW Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej

Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty byli organizatorami Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się w dniu 9 października 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystości rozpoczęła Monika Żur Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie od powitania wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. parlamentarzyści oraz organizatorzy spotkania Teresa Misiuk i Henryk Karwan. Dla uświetnienia uroczystości uczniowie I Liceum przygotowali montaż słowno-muzyczny pod przewodnictwem Katarzyny Ważnej oraz Beaty Greli. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wręczenia brązowych i srebrnych medali przyznawanych przez Prezydenta RP za długoletnią służbę w oświacie. Podczas dzisiejszej uroczystości nauczyciele tomaszowskich szkół otrzymali takie odznaczenia z rąk Roberta Gmitruczuka Wicewojewody Lubelskiego. Doceniając trud, zaangażowanie w rozwój oświaty w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat tomaszowski, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz jako wyrazy podziękowania i szacunku nauczycielom tomaszowskich szkół zostały przyznane nagrody Starosty Tomaszowskiego, które wręczyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP , Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty oraz Henryk Karwan Starosta Tomaszowski.
Na uroczystości przybyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Jarosław Sachajko Poseł na Sejm RP, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Jacek Pawłucki Dyrektor Biblioteki Publicznej, Mariusz Malec Radny Powiatu Tomaszowskiego, Artur Gontarz Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o/Zamość, Mariusz Kobiałka Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Agnieszka Kowal Dyrektor Wydziału Oświaty UM Zamość, Maryla Symczuk Starosta Hrubieszowski, Marta Majewska Burmistrz Hrubieszowa, Stanisław Grześko Starosta Zamojski, ks. dr Piotr Brodziak Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, Anna Chadam Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Zamościu, ks. Prałat Czesław Grzyb, Dariusz Skroban Prezes Zarządu ZNP o/Tomaszów lubelski, Piotr Szumilak Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim, dyrektorzy oraz nauczyciele tomaszowskich szkół oraz wójtowie powiatu tomaszowskiego.

mat. Starostwo Powiatowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.